Kyrkogårdsinfo

Information från Kyrkogårdsförvaltningen i Åre pastorat.

Gröna skyltar på kyrkogården

Vi placerar fortlöpande ut gröna kontakt-skyltar på de gravar som vi saknar ägare (gravrättsinnehavare) till. Vet du vem som har hand om graven eller känner du till någon anhörig till de gravsatta så kontakta oss.

Skyltarna kommer sitta uppe under två år. Har vi inte fått kontakt med ägaren under den tiden så återgår gravrätten till pastoratet.

 

Grundskötsel

I begravningslagen står det tydligt reglerat vad begravningsavgiften får användas till, bl.a. skötsel och anläggning av kyrkogårdens allmänna ytor. Gravrättsinnehavaren svarar däremot själv för skötsel och vård av sin gravplats och gravrabatt. Kyrkogårdsförvaltningen kan utföra denna tjänst åt gravrättsinnehavaren och fakturerar då en avgift.

I grundskötselavgiften ingår följande service

Klipping av gräs på gravplatsen samt skötsel av grusgrav, putsning av gräs runt gravvård och stenram och enkel justering av gravvård. Årskostnaden för grundskötseln är 100 kronor (2020 års taxa). Avgiften faktureras för tre år i taget. Brev med erbjudande kommer att skickas ut till gravrättsinnehavarna.

 

Skyltsystem

Succesivt fr o m sommaren 2018 kommer alla kyrkogårdar i Åre pastorat att införa ett skyltsystem. Det är en liten diskret aluminiumsticka som sitter framför gravstenen. Den är märkt med gravbeteckning samt färgkoder för olika tjänster.

Färgerna betyder:

  • Bara stickan: Återlämnad/återtagen grav som tills vidare sköts av pastoratet
  • Vit: Grundskötselavtal.
  • Annan färg: Blomplanteringsavtal.

För synpunkter eller frågor, kontakta kyrkogårdsförvaltningen i första hand via e-post: are.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Telefon

Kyrkogårdsförvaltningen, 0647-14656.

(telefontiden kan variera under sommaren)