Gemenskapsträffar

Träff och gemenskap för daglediga

Vi har gemenskapstäffar för daglediga ungefär en gång i veckan.

Vi samlas runtomkring i byar och byggnader runt omkring i Åredalen. Fikar och umgås. Ofta kring något tema för dagen.

Fri entre

Varmt välkommen

För aktuell tid och plats vänligen se vår kalender här på hemsidan