Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Åre församling Besöksadress: Duved sockenstuga, Karolinervägen 24, 83771 Duved Postadress: Karolinervägen 24, 83771 Duved Telefon: +46(647)618400 E-post till Åre församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Beslutande organ

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. De som styr Svenska kyrkan väljs vid kyrkoval som äger rum vart fjärde år.

Nedan kan du läsa om vilka som finns med och bestämmer inom Svenska kyrkan i Åre. Du kan också ladda hem protokoll och läsa om de beslut som fattats

Kyrkorådet sammanträder ca 8 gånger per år och beslutar bland annat om verksamhetens inriktning och i många ekonomiska frågor. Kyrkorådet består av 6 förtroendevalda samt kyrkoherden. Dessutom finns 6 ersättare.                               
 
Ordförande: Staffan Olofsson              
Tel: 0647-30413. 070-3780447

Vice ordförande: Anders Eriksson
Tel: 070-3176308

Övriga ledamöter:
Fredrik Ericsson
Gunilla Henriksson
Anna-Sara Holmberg
Mattias Vernberg

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och har 15 ledamöter.
De sammanträder 2 gånger per år. Dessa sammanträden är offentliga.

 

Vice ordförande: Mattias Vernberg   
Tel: 070-326 63 27
 
Övriga ledamöter:
Anders Eriksson
Bengt Hansson
Staffan Olofsson
Annie-Kristina Johansson
Hans-Olof Alvskog
Gunilla Henriksson
Anna-Karin Kallin
Elisabeth Thomasson
Karin Rosenberg
Anna-Sara Holmberg
Karl-Uno Wisén
Fredrik Ericsson

 

Protokoll kyrkoråd ;