Veckans gudstjänster och mässor

Gudstjänst är att umgås med Gud: I böner, i bibelläsning, i sakrament och musik får vi möta Gud med vårt liv. Vi firar gudstjänster och mässor runt om i Arbogas kyrkor. Du är alltid varmt välkommen!

Gudstjänster under sommaren

Onsdag 22 juni S:t Nicolai kyrka - kl. 8:00
Mässa
Präst: Joakim Vikström
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson

Fredag 24 juni Götlunda kyrkparken - kl. 11:00
Friluftsgudstjänst
Präst: Joakim Vikström
Musiker: Åsa Westerberg
Kyrkvaktmästare: Annika Gustavsson
Helena Olsson Brink - flöjt, sång, piano
Markus Olsson - gitarr, sång, munspel
Utdelande av brudparsfonden.
Vid regn är vi i kyrkan.

Söndag 26 juni Heliga Trefaldighets kyrka - kl. 11:00
Den helige Johannes döparens dag - Dagens tema: Den Högstes profet
Högmässa
Präst: Anna Katri Kuronen
Musiker: Åsa Westerberg
Kyrkvaktmästare: Annika Gustavsson

Söndag 26 juni Medåkers kyrka - kl. 18:00
Musik i sommarkväll
Präst: Anna Katri Kuronen
Musiker: Åsa Westerberg
Kyrkvaktmästare: Annika Gustavsson
Kvällens musiker är Anna Ytterberg och Johanna Nerman. Läs mer om Musik i sommarkväll här.

 

Dagens kollekt går till Diakonin i församlingen

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också för kyrkans sociala arbete. Diakoni handlar om att vi möter människor med kärlek. Jesus kan ses som den första diakonen när han på sina vandringar hjälpte sjuka, nödställda, rädda, ensamma och utsatta människor. I Arbogabygdens församling är vi två diakoner som arbetar. Vårt ansvar är bland annat att möta Arbogabor som har det svårt och vara ett stöd. Vi vill skapa gemenskap och kämpa för rättvisa. Om du förlorat någon som var dig kär, behöver hjälp i kontakt med olika myndigheter eller behöver prata med någon om det som känns svårt i ditt liv? Ta kontakt med någon av oss diakoner. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

Onsdag 29 juni S:t Nicolai kyrka - kl. 8:00
Mässa
Präst: Anna Katri Kuronen
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson

Lördag 2 juli S:t Nicolai kyrka - kl. 14:00
Finskspråkig gudstjänst
Präst: Jarmo Muroma
Musiker: Birgitta Rosenquist Brorson
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson

Söndag 3 juli Heliga Trefaldighets kyrka - kl. 11:00
Tredje söndagen efter trefaldighet - Dagens tema: Förlorad och återfunnen

Högmässa
Präst: Joakim Vikström
Musiker: Birgitta Rosenquist Brorson
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson

Söndag 3 juli Götlunda kyrka - kl. 18:00
Musik i sommarkväll: Himmelska höjdare
Präst: Joakim Vikström
Musiker: Birgitta Rosenquist Brorson
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson
Kvällens musiker är
Daniel Saether, kontratenor
Caroline Eidsten Dahl, blockflöjt
Emmy Algefors, cembalo

Läs mer om Musik i sommarkväll här.

 

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan

Över 100 miljoner människor är i dag på flykt runtom i världen. De som flyr förlorar sina hem, sina ägodelar och sina sociala sammanhang. Men de förlorar inte sina rättigheter som människor. Jesus flydde själv till Egypten som barn, tillsammans med Maria och Josef, för att rädda livet. Gud vet hur
det är att vara människa på flykt. Act Svenska kyrkan arbetar för att stötta människor på flykt. Stora humanitära insatser sker just nu bland annat i närområden kring Ukraina, Afghanistan, Syrien, Sydsudan, Myanmar och många fler länder som drabbats av krig och konflikt. Vi lever alla under samma himmel. Vi har alla rätt att leva i trygghet.

Onsdag 6 juli S:t Nicolai kyrka - kl. 8:00
Mässa
Präst: Eva Lindberg
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson

Söndag 10 juli Heliga Trefaldighets kyrka - kl. 11:00
Fjärde söndagen efter trefaldighet - Dagens tema: Att inte döma
Högmässa
Präst: Eva Lindberg
Musiker: Elina Hultman
Kyrkvaktmästare: Annika Gustavsson

Söndag 10 juli Säterbo kyrka - kl. 18:00
Musik i sommarkväll: Osminkade vardagskänslor på harpa och sång
Präst: Eva Lindberg
Musiker: Elina Hultman
Kyrkvaktmästare: Annika Gustavsson
Kvällens musiker är
Nina Grigorjeva, harpa och sång

Läs mer om Musik i sommarkväll här.

 

Dagens kollekt går till Diakonin i församlingen

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också för kyrkans sociala arbete. Diakoni handlar om att vi möter människor med kärlek. Jesus kan ses som den första diakonen när han på sina vandringar hjälpte sjuka, nödställda, rädda, ensamma och utsatta människor. I Arbogabygdens församling är vi två diakoner som arbetar. Vårt ansvar är bland annat att möta Arbogabor som har det svårt och vara ett stöd. Vi vill skapa gemenskap och kämpa för rättvisa. Om du förlorat någon som var dig kär, behöver hjälp i kontakt med olika myndigheter eller behöver prata med någon om det som känns svårt i ditt liv? Ta kontakt med någon av oss diakoner. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

Onsdag 13 juli S:t Nicolai kyrka - kl. 8:00
Mässa
Präst: Joakim Vikström
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson

Söndag 17 juli Heliga Trefaldighets kyrka - kl. 11:00
Apostladagen - Dagens tema: Sänd mig
Högmässa
Präst: Eva Lindberg
Musiker: Emmy Algefors
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson

Söndag 17 juli Medåkers kyrka - kl. 18:00
Musik i sommarkväll: Nordisk sommar
Präst: Eva Lindberg
Musiker: Emmy Algefors
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson
Kvällens musiker är
Åsa Lansfors Lindblom, sopran & Hans Ove Olsson, piano

Läs mer om Musik i sommarkväll här.

 

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan

Över 100 miljoner människor är i dag på flykt runtom i världen. De som flyr förlorar sina hem, sina ägodelar och sina sociala sammanhang. Men de förlorar inte sina rättigheter som människor. Jesus flydde själv till Egypten som barn, tillsammans med Maria och Josef, för att rädda livet. Gud vet hur
det är att vara människa på flykt. Act Svenska kyrkan arbetar för att stötta människor på flykt. Stora humanitära insatser sker just nu bland annat i närområden kring Ukraina, Afghanistan, Syrien, Sydsudan, Myanmar och många fler länder som drabbats av krig och konflikt. Vi lever alla under samma himmel. Vi har alla rätt att leva i trygghet.

Onsdag 20 juli S:t Nicolai kyrka - kl. 8:00
Mässa
Präst: Eva Lindberg
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson

Söndag 24 juli Heliga Trefaldighets kyrka - kl. 11:00
Sjätte söndagen efter trefaldighet- Dagens tema: Efterföljelse
Högmässa
Präst: Johan Linnman
Musiker: Birgitta Rosenquist Brorson
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson

Söndag 17 juli Medåkers kyrka - kl. 18:00
Musik i sommarkväll: Om sommaren sköna
Präst: Johan Linnman
Musiker: Birgitta Rosenquist Brorson
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson
Kvällens musiker är
Karin Sigge Dahlqvist, sång & Mikael Dahlqvist, piano

Läs mer om Musik i sommarkväll här.

 

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan

Över 100 miljoner människor är i dag på flykt runtom i världen. De som flyr förlorar sina hem, sina ägodelar och sina sociala sammanhang. Men de förlorar inte sina rättigheter som människor. Jesus flydde själv till Egypten som barn, tillsammans med Maria och Josef, för att rädda livet. Gud vet hur
det är att vara människa på flykt. Act Svenska kyrkan arbetar för att stötta människor på flykt. Stora humanitära insatser sker just nu bland annat i närområden kring Ukraina, Afghanistan, Syrien, Sydsudan, Myanmar och många fler länder som drabbats av krig och konflikt. Vi lever alla under samma himmel. Vi har alla rätt att leva i trygghet.

Onsdag 27 juli S:t Nicolai kyrka - kl. 8:00
Mässa
Präst: Eva Lindberg
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson

Söndag 31 juli Abramsgården, Medåker - kl. 14:00
Friluftsgudstjänst
Präst: Eva Lindberg
Musiker: Birgitta Rosenquist Brorson

Söndag 31 juli Heliga Trefaldighets kyrka - kl. 11:00
Kristi förklarings dag - Dagens tema: Jesus förhärligad
Högmässa
Präst: Eva Lindberg
Musiker: Birgitta Rosenquist Brorson
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson

Söndag 17 juli Medåkers kyrka - kl. 18:00
Musik i sommarkväll: Flöjtig sommarkväll!
Präst: Eva Lindberg
Musiker: Birgitta Rosenquist Brorson
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson
Kvällens musiker är
Elin Olsson, flöjt

Läs mer om Musik i sommarkväll här.

 

Dagens kollekt går till Svenska kyrkan i utlandett, en trygghet för många svenskar utomlands.

Ibland behöver vi extra stöd och känna att vi är en del av en gemenskap. Särskilt om vi är utomlands,
långt ifrån familj och vänner. Ofta möter Svenska kyrkan i utlandet människor i svåra situationer. Så
här berättar prästen Karolinn om en händelse på en semesterort där en man från en researrangör på
platsen ringer och berättar att en svensktalande gäst uttalat att hen inte vill leva längre. Läget är
dramatiskt och lite kaotiskt för hotellets personal. Polis är tillkallad och hotellet ber
utlandsförsamlingen om hjälp.

– Jag och församlingens husmor åker dit. När vi kommer dit möts vi av polis på plats. Vi får träffa
gästen, som berättar om sina svårigheter. Under ett enskilt samtal med mig under absolut
tystnadsplikt, kan samtalet fortsätta kring vad som ligger till grund för alla mörka tankar. Vi stöttar
också i kontakt med polis och sjukvård under natten.

– På småtimmarna får gästen vila ut i våra kyrkliga lokaler. När gästen är tillbaka i Sverige får husmor
och jag som präst ett tack med orden ”ni var nattens änglar som stod kvar vid min sida till mörkret
skingrades”.

Förutom det viktiga diakonala arbetet står gudstjänster och undervisning i centrum för
utlandsförsamlingarna, precis som för en församling i Sverige.

Björn Kling, som är kyrkoherde i församlingen i Aten beskriver en enkelhet hos församlingen i
Grekland. Att de försöker fånga in vad som är det viktiga. Här behöver inget vara perfekt.
Det avgörande är att människor blir sedda, att de känner sig välkomna, att de känner att de behövs.
– Jag tror att det som sker i utlandsförsamlingarna är framtiden för Svenska kyrkan. Vi är spjutspetsar,
säger kyrkoherde Björn Kling

Onsdag 3 augusti S:t Nicolai kyrka - kl. 8:00
Mässa
Präst: Anna Katri Kuronen
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson

Söndag 7 augusti Heliga Trefaldighets kyrka - kl. 11:00
Åttonde söndagen efter trefaldighet - Dagens tema: Andlig klarsyn
Högmässa
Präst: Anna Katri Kuronen
Musiker: Hanna Lindahl
Kyrkvaktmästare: Kristina Karlsson

Söndag 7 augusti Medåkers kyrka - kl. 18:00
Musik i sommarkväll: Visa, jazz och klassiskt i sommartid
Präst: Anna Katri Kuronen
Musiker: Hanna Lindahl
Kyrkvaktmästare: Kristina Karlsson
Kvällens musiker är
Agnes och Olle Lindberg A&O

Läs mer om Musik i sommarkväll här.

 

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan

Över 100 miljoner människor är i dag på flykt runtom i världen. De som flyr förlorar sina hem, sina ägodelar och sina sociala sammanhang. Men de förlorar inte sina rättigheter som människor. Jesus flydde själv till Egypten som barn, tillsammans med Maria och Josef, för att rädda livet. Gud vet hur
det är att vara människa på flykt. Act Svenska kyrkan arbetar för att stötta människor på flykt. Stora humanitära insatser sker just nu bland annat i närområden kring Ukraina, Afghanistan, Syrien, Sydsudan, Myanmar och många fler länder som drabbats av krig och konflikt. Vi lever alla under samma himmel. Vi har alla rätt att leva i trygghet.

Onsdag 10 augusti S:t Nicolai kyrka - kl. 8:00
Mässa
Präst: Eva Lindberg
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson

Söndag 14 augusti Heliga Trefaldighets kyrka - kl. 11:00
Nionde söndagen efter trefaldighet - Dagens tema: Goda förvaltare
Högmässa
Celebrant: Anna Katri Kuronen
Predikant: Eva Lindberg
Musiker: Emmy Algefors
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson

Söndag 14 augusti Götlunda kyrka - kl. 18:00
Musik i sommarkväll: Gratulation till César Franck
Präst: Anna Katri Kuronen
Musiker: Emmy Algefors
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson
Kvällens musiker är
Patrik Ahlberg och Nicole Johansson

Läs mer om Musik i sommarkväll här.

Dagens kollekt går till Västerås stifts fond för nödbistånd och Kyrkans SOS.

Onsdag 17 augusti S:t Nicolai kyrka - kl. 8:00
Mässa
Präst: Anna Katri Kuronen
Kyrkvaktmästare: Pär Johansson

Söndag 21 augusti Heliga Trefaldighets kyrka - kl. 11:00
Tionde söndagen efter trefaldighet - Dagens tema: Nådens gåvor
Högmässa
Präst: Johan Linnman
Musiker: Hanna Lindahl
Kyrkvaktmästare: Kristina Karlsson

Dagens kollekt går till Hela Människan

Dagens kollekt hittar du under respektive söndag. Du kan ge kollekt via Swish även när vi inte firar gudstjänst. Swisha till 123 495 62 56. Tack för din kollektgåva!

Om gudstjänst

Gudstjänst är att umgås med Gud. I böner, i bibelläsning och i sakrament får vi möta Gud med vårt liv, vår glädje, vår sorg och våra frågor. Varje vecka firas gudstjänst ett flertal gånger, här i Arbogabygdens föramling regelbunden i fyra av våra fem kyrkor.

Högmässan med nattvard, som vi firar mestadels söndagar kl. 11:00 i Heliga Trefaldighets kyrka, kompletteras av många andra typer av gudstjänster. Vissa gudstjänster präglas av stillhet och enkelhet. Andra innehåller mycket av glädje, liv och rörelse.

I musikgudstjänster av olika slag ges möjligheten att njuta av musiken som bär budskapet.

Gudstjänstens skall ge regelbundenhet och gemenskap åt den kristna livshållningen. Visst kan man vara kristen på egen hand, men vi behöver möjligheter att i gemenskap med andra fördjupa oss och fylla på intryck. I gudstjänsten möter vi andra människors erfarenheter och vi öser ur de rika källor som kyrkan förvaltar.

Kyrkoåret

Kyrkoåret är inrättat för att hjälpa oss att se det kristna livet från olika sidor.

  • Julen handlar om hur Gud blev människa genom Jesus.
  • Påsken är dramat om Jesu väg från död till liv.
  • Pingsten är den helige Andes högtid, en Ande som är levande och verksam även idag.

Kyrkoåret börjar första söndagen i Advent och slutar på Domsöndagen. Kyrkoåret har olika färger som sätter sin prägel. Vit - glädjens färg Lila - botens färg Grön - växandets och mogenhetens färg Röd - martyrernas och Andens färg Svart - sorgens färg. Färgerna syns till exempel på prästens kläder och på altaret. 

Kugghjul i en klocka

Kyrkoåret

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Olika bibeltexter är kopplade till de olika veckorna i kalendern. Den första dagen i kyrkoåret är söndagen den första advent.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.