Götlunda kyrka: fasadarbete är klar

Nyhet Publicerad Ändrad

Ställningen är borttagen och rampen in till kyrkan kan användas igen.

Nu är all fasadarbete avslutat och ställningen är nedmonterat. Kollegorna plockar undan det sista i skrivande stund.


Grönytorna runt omkring kyrkan återställs nu innan vintern kommer.

Har du frågor kring arbeten, kontakta gärna oss på kyrkogårdsförvaltningen.