Kyrkoval 2021

Alla medlemmar i Svenska kyrkan, som fyllt 16 år, får vara med och välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren.

Via denna länk kan du se det preliminära valresultatet för kyrkovalet 2021 och till slutgiltigt valresultat för tidigare val. 

Du kan förtidsrösta på Trefaldighetsgården, Hökenbergsgränd 11, Arboga.
6-19 september.
Här kan du även hämta brevröstningspaket.

Måndag, tisdag, torsdag, fredag
KL 10.00-12.00 och 13.00-15.00

onsdag
kl 15.00-20.00

Lördag
kl 10.00-12.00

Söndagen den 19 september
kl 13.00-20.00

Välkomna!

VALLOKALERNA HAR ÖPPET 19 SEPTEMBER

Heliga Trefaldighets kyrka kl 09-10 och 15-20

S:t Nicolai kyrka kl 09-11 och 15-20

Sockenstugan, Götlunda kl 09-11 och 15-20

Klockargården, Medåker kl 09-11 och 15-20

Vasagymnasiet kl 09-11 och 15-20

 

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar.

I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid de kommande fyra åren.

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd i en församling i Sverige den 13 augusti 2021.

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. De är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. På kyrkkovaltes webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kommer du före valdagen att kunna se vilka grupperna och kandidaterna är.

Du som är röstberättigad får ditt röstkort omkring den 30 augusti 2021. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde. Information om öppettider och lokaler finns på röstkortet.

Omkring den 23 augusti får du en valtidning hemskickad. Där finns information kring våra verksamheter i församlingen och även på nationell nivå. 
Har du inte fått tidningen kan du höra av dig till expeditionen 0589-88400 eller besöka någon av våra kyrkor där det finns att hämta. 

Det här väljer du till i kyrkovalet
I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar, till kyrkofullmäktige i ditt pastorat. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

Val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. 

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Foto: Ikon