Gamla kyrkkogården granar
Foto: Per Lindahl

Borttagning av granallé, Gamla kyrkogården

Granallén kommer att ersättas under våren 2021

Kyrkogårdsbesökare!

Med start under v 40 kommer vi att påbörja vårt arbete med att ta bort granallén på Gamla kyrkogården, Arboga.

Området närmast allén kommer att spärras av under arbetet.

Tyvärr går det inte utifrån ett biologiskt perspektiv att få ordning på de granar som är på plats och de utgör nu en säkerhetsrisk.

Återplantering av en ny granallé kommer att ske under våren!

Arbetet kommer att följas av en antikvarisk expert.

 Vid frågor kan ni ringa

Johan Karlefors, Kyrkogårds- och fastighetschef
0589-884 06

Thomas Sjöman, Kyrkogårdsmästare
0589-884 54

Vi önskar ert överseende med att det kan bli svårare att ta sig fram på kyrkogården under denna period. 

 

Granallé Gamla kyrkogården Foto: K Sigge Dahlqvist
Foto: K Sigge Dahlqvist
Foto: K Sigge Dahlqvist
Foto: K Sigge Dahlqvist
Foto: K Sigge Dahlqvist
Foto: K Sigge Dahlqvist