Foto: K Sigge Dahlqvist

Gamla kyrkogården

Minneslunden

Besökare vid Gamla kyrkogården! 

För att förhindra Kanadagässen att vara vid Minneslunden har Kyrkogårdsförvaltningen spänt upp en tråd ner mot vattnet.
Tråden är ca 10 cm från marken och är markerad med utsatta käppar. 

Var gärna observanta för detta.

Vi är tacksamma att ni inte matar fåglarna vid Minneslunden! 

Har ni några frågor kan ni kontakta Kyrkogårds- och fastighetschef Johan Karlefors 0589-884 06.