Gamla kyrkogården
Foto: K Sigge Dahlqvist

Begravningsavgift i Arbogabygdens församling

Begravningsverksamheten är till för alla och betalas därför av alla som har en beskattningsbar inkomst.

I begravningslagen framgår vad avgiften får finansiera.

Förutom kostnaderna för administration, personal, lokaler och maskiner ska avgiften också finansiera följande för ett dödsbo:

- Lokal för förvaring och visning av stoftet. När stoftet ställs in i förvaringslokalen övertar kyrkogårdsförvaltningen ansvaret.

- Transporter som uppkommer inom förvaltningsområdet och även transport till krematoriet i Örebro samt återtransport av urnan.

- Lokal utan religiösa symboler för avskedsceremoni.

- Kremation som utförs i Örebro på kyrkogårdsförvaltningens uppdrag.

- Gravplats med gravrätt i 25 år.

- Gravsättning, som innebär gravöppning och återställning. Om anhöriga inte önskar närvara vid sänkning av kista eller urna i graven ombesörjs det av kyrkogårdsförvaltningen.

- Den obligatoriska clearingen. Det innebär att när gravsättning sker på annan ort betalas kostnaderna av kyrkogårdsförvaltningen.

- Särskilda gravplatser. När avlidna av religiösa skäl ska gravsättas i gravar med religiös utformning.
 
Här finns ett PDF-dokument att öppna där det går att läsa om den enhetliga begravningsavgiften som trädde i kraft 1 januari 2016.