Arbogabygdens församling för en hållbar framtid

Klimatförändringarna pågår över hela jorden, de hotar den skapelse vi har anförtrotts och kommer att förändra levnadsvillkoren för våra barn och barnbarn. Vi inser att vårt levnadssätt påverkar och att vi måste göra förändringar som verkligen gör skillnad för kommande generationer.

Sedan 2022 har Arbogabygdens församling engagerat sig i att bli miljödiplomerade enligt Svenska kyrkan. Vi är medvetna om att våra verksamheter inte är undantagna från att påverka klimatet, och vi har därför börjat genomföra nödvändiga förändringar som ska leda oss mot ett mer hållbart och ansvarsfullt sätt att arbeta.

Arbogabygdens församling vill att allt vårt arbete präglas av miljötänk. I vår mission vill vi framhålla miljöfrågor och frågor om social hållbarhet, som genom påverkansarbete kan spridas i vårt samhälle. Vi är alla skapade till Guds avbild och satta att vårda skapelsen. Detta genomsyrar den inköpspolicy som vi tagit fram som ett led i vårt miljödiplomeringsarbete. Den möjliggör att vi tänker på vad vi köper in och säkrar att inköpen blir så hållbara som möjligt. Inom begravningsverksamheten arbetar vi med kompostering av allt vårt trädgårdsavfall och elektrifiering av våra fordon och maskiner.

Miljödiplomering enligt Svenska kyrkan

Med ett stort engagemang har vi de senaste två åren arbetat för att nå vårt mål att bli miljödiplomerade. Nu ser vi fram emot den 8 september, då vi äntligen kommer att uppnå miljödiplomering i steg 1. Detta är bara början mot en grönare och mer hållbar verksamhet. Vi fortsätter sedan vårt arbete mot steg 2 där viktiga beslut från våra förtroendevalda och medarbetare kommer leda till konkreta mål och åtgärder inom våra olika verksamheter. 

Varje insats, varje förändring, är ett steg mot att skapa en mer hållbar framtid, där vi tar ansvar för vår påverkan på miljön. Vårt hopp är att varje förändring till det bättre skapar en framtidstro. Tillsammans kan vi alla göra skillnad och värna vår skapelse.

Läs mer om Miljödiplomering enligt Svenska kyrkan 

S:t Franciskus 

Franciskus

Den helige Franciskus är ekologins och djurens skyddshelgon. För Franciskus var hela skapelsen helig. Han predikade för minsta fågel och för hungrigaste varg. Den vördnad som han visade för naturen och hela skapelsen är något som vi behöver ta med oss och återupprätta. Respekten för naturen är en del av det Franciskanska arvet som vi som församling bär med oss.

Låt oss be.

Gud,
du källa till allt liv,
vi tackar dig för din underbara skapelse, synlig i miljön som omger oss.

Stärk oss i vårt uppdrag att förvalta och visa omsorg om naturen, den som är dina händers arbete och som uppmuntrar oss att bevara livet i dess många former.

Allt detta ber vi genom Jesus Kristus, som lever och leder med dig, i den heliga Andens enhet, en Gud, nu och alltid.

Amen.

Miljödiplomering

Kyrkans miljödiplomering möjliggör ett systematiskt och strukturerat arbete för att bidra till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Strukturen stödjer måluppfyllnad relaterat till Agenda 2030 och Svenska kyrkans färdplan för klimatet.