Presskort, penna och block.
Foto: Magnus Aronson

Välkommen till Ducatus på webben

Erbjuder er arbetsgivare och chefer inom Svenska kyrkan fördjupande artiklar och reportage om arbetsgivarfrågor lite snabbare, lite enklare och mer regelbundet.

Ducatus på webbenerbjuder både artiklar som tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus och material exklusivt för Ducatus på webben.

Vad vill du läsa mer om? Kontakta gärna internredaktionen! 

Ett smörgåsbord av reportage och intervjuer, för dig som chef och arbetsgivare.

Foto av kvinna intill ett citat.

Öva på att möta reaktioner

– Att våndas inför svåra samtal är mänskligt, med som ansvarig chef gäller det att se till arbetsplatsens bästa och inte ducka för utmaningen. Det menar Monica Klingvall, ledarskapskonsult.

Man med mörkt hår står framför fasad av tegel.

Våga agera i tid

Brister i kommunikation och dokumentation ligger bakom många arbetsplatsbekymmer. Det menar Ola Falck, förhandlare och rådgivare vid arbetsgivarorganisationen, som uppmanar alla chefer att våga säga som det är:

Man sitter i kyrkorum, lutad mot ryggstödet på en  kyrkbänk.

Viruset har tvingat oss att öva tillit

Smittspridningen av covid-19 minskar i samhället men allt är inte som förut. – Viruset har tvingat ut oss på gemensam resa, säger kyrkoherde Herman Hallonsten.

Victor Backström, förtroendevald (POSK)

Fritidsledare, student och prästkandidat samt nyvald kyrkorådsordförande i Täby församling, ledamot i Stockholms stiftsstyrelse och i kyrkomötet.

två män sitter utomhus och pratar.

Vi behöver träna på att prata om det som skaver

Gävle församling har tagit fram ett arbetsmaterial kring samtalsklimat, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier som alla anställda ska arbeta med minst två gånger per år. – Ett sätt att jobba systematiskt med frågor som annars kan vara svåra att ta upp, säger Martin Johansson.

Kvinna med prästskjorta och mörka glasögon.

Vad är viktigast för smidigt samarbete i kyrkorådet?

HALLÅ DÄR.....Ann Lidgren, kyrkoherde i Båstad Östra Karups församling. Du tillträdde för två år sedan din tredje kyrkoherdetjänst – vad är viktigast för ett smidigt samarbete i kyrkorådet?

Man med ljust hår tittar in i kameran.

Tydliggör vad som gäller för tillräckliga kvalifikationer

Med krympande budgetar och ändrade förutsättningar till följd av pandemin eller andra skäl är det många som måste minska sin personalstyrka och se över organisationens kompetensbehov. Då är bedömningen av begreppet tillräckliga kvalifikationer en viktig pusselbit i sammanhanget.

Teckning av visselpipa.

Trygghet i arbetslaget är centralt för att lyfta svåra frågor

Våga fråga medarbetarna om kritik, lyssna för att säkerställa att du har förstått vad det handlar om, följ upp och återkoppla. Enkelt i teorin men svårare i praktiken för att skapa ett öppet samtalsklimat, konstaterar Pernilla Lennström, HR-chef i Lunds pastorat.

illustration med mun, öra, öga och utropstecken.

Tre frågor om nya visselblåsarlagen

Den nya visselblåsarlag som trädde i kraft i december 2021 innebär utvidgat skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om missförhållanden. Så påverkas kyrkans arbetsgivare.

Två par händer håller i vandra på ett bord.

Tilltro till den egna organisationen avgörande trivselfaktor

Förutom upplevda krav och tillgängliga resurser är även tilltron till den egna arbetsplatsens förmåga att hantera förändring viktig för hur medarbetarna mår på jobbet. Det visar en studie baserad på enkätsvar från präster och diakoner i Svenska kyrkan.

Teckning över trädgård där det lbåser.

Svåra samtal som inte blir av skapar osund arbetskultur

Personalproblem som inte hanteras i ett tidigt skede kan lätt växa till sig och kräva många besvärliga samtal för att redas ut. Det fick kyrkoherdarna "Katrin" och "Peter" erfara när de tillträdde sina tjänster.

två par händer på ett bord. en håller i en kaffekopp.

Så ska chefen agera när medarbetare känner sig kränkt

När övergår kritik på jobbet till kränkning? Och vad ska chefen göra är konflikter uppstår? Chefsutbildarna Georg Frick och Sofia Norberg berättar hur du som chef kan ta tag i svåra situationer.

man med prästskjorta och glasögon står lutad mot en vägg.

Så läggs grunden för att bygga hållbar samverkan

Gemensam målbild, kunskap och mötesplatser är viktiga komponenter i relationsbyggandet mellan kyrkoråd, kyrkoherdar och övrig personal vid församlingar och pastorat. Det menar Niclas Blåder.

gul skylt med texten Stenen är nedlagd av säkerhetsskäl framför nedlagd gravsten.

Så har vi ökat säkerheten på kyrkogården

Under 2010-talet inträffade två allvarliga olyckor med fallande gravstenar på två olika kyrkogårdar i Bollebygds pastorat. Därefter har ansvariga arbetat hårt för att öka säkerheten för såväl besökare som personal – och håller på att återfå allmänhetens förtroende.

En kvinna och en man framför en skola i trä.

Så gjorde Öckerö församling när en förskola lades ner

Efter flera år med ekonomiskt underskott lades en av tre förskolor ner. Fem personer förlorade jobbet. – Svårt men nödvändigt. Gick bra till slut. Vi tog tog god tid på oss och mötte förståelse från såväl medarbetare som föräldrar, säger kyrkoherden Rasmus Lindén.

Illustration av pojke med visselpipa

Skärpt visselblåsarskydd ställer nya krav på arbetsgivare

I december 2021 träder en ny visselblåsarlag i kraft som innebär att alla arbetsgivare med 50 anställda eller fler måste inrätta interna rapporteringskanaler med möjlighet att slå larm om missförhållanden. Arbetsrättsexpert Erik Danhard reder ut vad som gäller.

illustration som visar hur det blåser bland blommor och blad.

Peter: Bristande dokumentation gjorde att jag fick börja om från ruta ett

När Peter kom som ny kyrkoherde till arbetsplatsen visste han att en medarbetare  var sjukskriven. Någon annan överlämning eller information om personen hade han inte fått. – Det visade sig att det fanns en lång historia med många samtal som föregått situationen vi stod i.

Paavo Ruokojärvi, förtroendevald (ViSK)

Ledamot i stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige i Luleå, samt ledamot i kommun-fullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen i Robertsfors.

kvinna med axellångt hår.

Omplacering tillåten trots nya arbetsuppgifter

En dom från AD slog fast att arbetsgivaren hade rätt att omplacera en anställd åklagare som dömts för rattfylleri. Hur kan den här domen bli vägledande i andra sammanhang, exempelvis när någon fått andra arbetsuppgifter under pandemin?

Två män och en kvinna står runt ett bord.

Om IT-säkerhet: Misstänksamhet istället för tillit

Håll ämnet levande genom ständigt pågående kommunikation, utnyttja de nationella resurserna och samarbeta med andra pastorat - tre viktiga byggstenar i Falköpings pastorats IT-säkerhetsarbete.

kvinna lutar sig över skrivbord och tittar in i kameran.

Ny lagstiftning löser inte tystnadens kultur i arbetslivet

Många anställda är rädda för att uttrycka kritik, trots rättsligt skydd mot repressalier. Forskaren Susanne Fransson framhåller istället ledarskapets betydelse för att få medarbetare att våga diskutera problem på arbetsplatsen.

Monica Molin, förtroendevald (S)

Kyrkorådsordförande i Lunds pastorat med 30 års erfarenhet som lokalt förtroendevald inom kyrka och kommun.

Ratt till ventilation.

Michael Tuvesson om IA trossamfund

IA Trossamfund är ett gemensamt branschanpassat system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön. – Varför inte fler använder sig av IA är för mig en gåta. Det har revolutionerat arbetsmiljöarbetet.

man med skjorta, kavaj och glasögon lutar sig mot en hurts.

Lönesättning i praktiken

– Det är en ständigt pågående process där mötet mellan lönesättande chef och medarbetare står i fokus. Det säger Sten Lycke, biträdande förhandlingschef vid arbetsgivarorganisationen.

Arbetskläder för kyrkogårdsförvaltningen på galgar i ett förråd..

Lyckat med nya rutiner för rekrytering

Kyrkogårdsförvaltningen i Västerås lade ner orimligt med tid på att rekrytera säsongsanställda. Ändå var träffsäkerheten ofta låg. Så de satte sig ner, tänkte om, tänkte nytt – och har därefter upplevt sin bästa säsong på länge. 

illustrtion med personer som sitter i möte, i rum och via dator och padda.

Leda på distans - och konsten att hålla hybridmöten

Digitaliseringen skapar nya möjligheter och utmaningar när några medarbetare är på plats och andra loggar in på distans. Ledarskapsforskaren Lena Lid Falkman om hur tekniken förändrar arbetslivet.

Visar text ur det tryckta materialet.

Konflikt mellan arbete och fritid? Dialog underlättar tydligare gränssättning

– För att klargöra vilka förväntningar som finns om nåbarhet och tillgänglighet behöver vi prata om det på våra arbetsplatser, säger Anna von Malmborg, samordnare för arbetsmiljöfrågor.

Teckning över trädgård där det lbåser.

Katrin: En person som inte gör sitt jobb påverkar hela arbetslaget

Som ny kyrkoherde möttes Katrin av en arbetsplats där några av medarbetarna hade specialförmåner som hon inte hört talas om tidigare. Det handlade om allt från betalning för privata resor till ob-tillägg för helgjobb med tveksam koppling till aktuell tjänst.

Inga-Kerstin Eriksson, förtroendevald (KF)

Kyrkorådsordförande i Södra Sandby församling och kommunalråd i Lund.

En hand med ett armbandsur håller i en mobil.

Hur sätter ni gränser för tillgänglighet?

HALLÅ DÄR...Sandra Björlin, HR-specialist vid Västerås pastorat. Ni har tagit fram riktlinjer för medarbetarnas tillgänglighet som ett led i pastoratets arbetsmiljöarbete. Varför?

Hallå där Sofi Wennberg, HR-specialist i Luleå domkyrkoförsamling

– hur jobbar ni med medarbetarundersökningen Akka?

Enorange folder från arbetsmiljöverket står på en bänk.

God tillsyn förebygger ohälsa och kränkningar

– Bland arbetsgivare finns ibland en rädsla för Arbetsmiljöverkets tillsyn. Se den istället som en hjälp att sätta fingret på vad som kan förbättras. Det säger Marie-Louise Johansson, specialist inom ledarskap och arbetsmiljö vid arbetsgivarorganisationen.

Man med ljust hår tittar in i kameran.

Förberedd på omställning?

Med krympande budgetar och ändrade förutsättningar är det många som måste minska sin personalstyrka och se över organisationens kompetensbehov. Då är bedömningen av begreppet tillräckliga kvalifikationer en viktig pusselbit.

kvinna sitter vid skrivbord och pratar med en man.

Från lokal personalpolitik till central delegation

Med mångårig erfarenhet som förtroendevald ser Ulla Malmgren (BA) gemensamma utmaningar i att axla ansvaret på de olika nivåerna: – Viktigast är att vara öppen, ärlig och tydlig med vad man vill. Det är grunden för att komma överens, även om man tycker olika i en del sakfrågor.

Frågor & svar!

Kortfattade frågor och konkreta svar, framförallt inom områdena arbetsrätt och arbetsmiljö.

En man och en kvinna pratar med varandra. över deras huvuden pratbubblor med frågetecken respektiveutropstecken.

Facklig samverkan öppnar för kontinuerliga samtal

Genom gott samarbete med skyddsombud och arbetsplatsombud kan arbetsgivaren fångaupp frågor som skaver innan de växer till stora problem.

Exempel på samtalsunderlag om arbetsklimat, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Gävle pastorat har arbetat fram ett samtalsmaterial som rör arbetsklimat, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Leende kvinna med glasögon

Det goda lönesamtalet

Två frågor till Mari Burell, regional förhandlare och rådgivare vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, som håller kurser om löneprocessen för chefer   i församlingar och pastorat.

Visborgskyrkan, Visby.

Den folkvalda kyrkan

Hösten 2021 var det kyrkoval. Här följer kortfattad översikt över roller, ansvarsfördelning och samverkan mellan vigda och valda beslutsfattare på lokal nivå.

man med polotröja och kavaj tittar upp från sitt arbetsbord.

Ducatus på webben - Chefsjuristen utreder

Robert Svec reder ut olika snåriga frågor som många arbetsgivare inom Svenska kyrkan kan komma att brottas med.

Teckning med präst som står utomhus när det blåser.

Att jobba med media, före, under och efter kris

Oavsett om det handlar om en tragisk olycka eller en journalistisk granskning av den egna verksamheten är utmaningen densamma: Hur ska man göra när omvärlden kräver svar som är svåra att ge? Jenny Holmberg ger råd.

Kvinna med mörk kavaj och ljus blus samt glasögon.

”I korthet handlar det om att leda förståelsen av det gemensamma uppdraget.”

När många organisationer tampas med rekryteringssvårigheter finns mycket att vinna på en mer tillitsbaserad styrning och ledning som sätter förståelsen för det gemensamma uppdraget i centrum. Det menar Laura Hartman.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.