Vaccination ur ett arbetsgivarperspektiv

Vaccination mot covid-19 ger ett bra skydd mot sjukdom och minskar risken för smittspridning. Därför är Folkhälsomyndighetens rekommendationer numera olika för vaccinerade och för ovaccinerade. Den som inte har vaccinerat sig behöver anpassa sitt beteende i större utsträckning än den som är vaccinerad. Detta får även konsekvenser för hur arbetet planeras på arbetsplatsen.

Riskbedömning och anpassning

Nya riskbedömningar behöver göras löpande när förutsättningarna eller verksamheten förändras. Om arbetsgivaren bedömer att ovaccinerade inte obehindrat kan arbeta i en viss verksamhet utan att riskera att smittas eller att sprida smitta, behöver arbetsplaneringen anpassas till det. Den ovaccinerade kan exempelvis använda skyddsutrustning.  

I vissa sammanhang kan arbetsgivaren behöva fatta beslutet att den som inte är vaccinerad inte alls får utföra en arbetsuppgift. För ett sådant beslut måste det dock finnas särskilda skäl utifrån verksamhetens behov. 

Arbetsgivaren får fråga, men inte kräva svar

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar innebär en skyldighet att aktivt vidta åtgärder för att få bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Verksamheten måste också anordnas på ett säkert sätt för deltagarna.  

Samtidigt har arbetstagarna en lagstadgad rätt till respekt för sitt privatliv som innebär att arbetsgivaren inte har rätt att kräva svar om exempelvis hälsa om det inte finns särskilda undantag för det i lag, förordning eller kollektivavtal. Det finns idag inga sådana undantag vad gäller vaccination.  

I praktiken innebär detta att arbetsgivaren:

  • inte får kräva att en arbetstagare ska vaccinera sig, eller genomföra någon annan medicinsk åtgärd
  • får fråga arbetstagarna om de är vaccinerade, om informationen behövs för planering av verksamheten
  • inte får kräva svar om vaccination eller immunitet.  

Om en medarbetare inte vill svara på fråga om vaccination, behöver arbetsgivaren ta det säkra för det osäkra och agera som om personen vore ovaccinerad.

Uppgifter om hälsa är känslig personuppgift

Uppgifter om hälsa måste också hanteras som en känslig personuppgift enligt dataskyddsförordningen. Dessutom har kyrkoordningen särskilda bestämmelser om sekretess vad gäller personliga förhållanden för arbetstagare och förtroendevalda.  

Det innebär att uppgifter om vaccination eller immunitet måste hanteras med stor försiktighet och får inte registreras eller spridas.  

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats finns en kort beskrivning av vilka regler som gäller för uppgifter om vaccination.

Arbetstagare som riskerar att sprida smitta

Om en arbetstagare riskerar att sprida smitta på arbetsplatsen, kan arbetsgivaren efter samråd med läkare stänga av arbetstagaren. Personen behåller normalt lönen under avstängningsperioden.   

Om läkare anvisar att en arbetstagare ska isolera sig enligt smittskyddslagen, kan personen ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.   

Medverkande och ideella

De begränsningar i hur arbetsgivaren kan agera gentemot arbetstagare, gäller inte för ideella och medverkande som inte är anställda, såsom anlitade musiker. Frågor om vaccination får då hanteras inom ramen för överenskommelsen om uppdraget.  

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.