Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten driver arbetsgivarorganisationens utvecklingsarbete i stort, men även organisationens arbete med samordning av arbetsmiljöfrågor.