Meny

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten driver arbetsgivarorganisationens utvecklingsarbete i stort, men även organisationens arbete med samordning av arbetsmiljöfrågor.

Anna von Malmborg

Anna von Malmborg

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Samordnare för arbetsmiljöfrågor, Utvecklingsenheten

Pär Åkerström

Pär Åkerström

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

utredare, Utvecklingsenheten