Utmärkelser

Arbetsgivarorganisationen vill bidra till att uppmärksamma förtjänstfulla insatser hos medarbetare, arbetsgivare och begravningshuvudmän i Svenska kyrkan.

Förtjänsttecken

Anställd eller förtroendevald inom Svenska kyrkan kan få Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förtjänsttecken i form av en medalj eller en litografi. Arbetsgivaren ansöker om att få utdela medaljen eller litografin och grundkriteriet är 25 års gagnerik gärning inom kyrkans område genom anställning eller uppdrag. Förtjänsttecknet kan också utdelas till annan än anställd eller förtroendevald om det föreligger särskilda skäl.

För priser, fraktvillkor och andra frågor skicka e-post till: maria.rosen@svenskakyrkan.se

Beställ så här​

  • Ansökan om medalj ska beslutas av kyrkorådet och ställas till styrelsen för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
  • Ansökan bör inkomma minst två månader innan den avsedda medaljutdelningen.
  • Ansökan ska beträffande den eller de som föreslagits att erhålla medaljen innehålla information om namn, personuppgifter, art av förtroendeuppdrag eller anställningen och tiden för innehavet samt därav övriga omständigheter som anses motivera medaljen.
  • Ansökan ska vara åtföljd av protokollsutdrag rörande kyrkorådets beslut. 
  • Efter att styrelsen i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ställt sig bakom utdelandet kan förtjänsttecknet överlämnas.
  • Skicka beställningen med e-post till maria.rosen@svenskakyrkan.se

Årets kyrkogårdsförvaltning

Tillsammans med Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Tankesmedjan Movium och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund utser arbetsgivarorganisationen varje år årets kyrkogårdsförvaltning.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.