Våga fråga!
Foto: Arne Hyckenberg

Utbildning

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation anordnar utbildningar inom arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor, ledarskapsutveckling samt inom kyrkogårds- och begravningsverksamheten. 

Du som är chef, anställd eller förtroendevald i Svenska kyrkan hittar våra utbildningar på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations  intranät:
internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/utbildningar