Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Svenska kyrkans anställda - i siffror


Sedan 1995 samarbetar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisationer med de fackliga parterna om dels en gemensam löne- och personalstatistik, dels en gemensamt framtagen befattningsklassificering, BSF. Varje år, i november månad, samlar Statistiska centralbyrån in uppgifter från kyrkans arbetsgivare för att sedan sammanställa och presentera dessa. Därigenom får parterna en gemensam bild av löneutvecklingen i Svenska kyrkan.

Tabellen Medellön för kvinnor och män 2016 visar ett urval av yrken som omfattar arbetstagare på kyrkans arbetsplatser. Den redovisade statistiken innehåller faktiska löner och är uppdelad på kön. Ingen korrigering/vägning mellan grupper eller individer har gjorts med hänsyn till exempelvis ålder eller utbildningsnivå. Därför behöver resultatet tolkas med viss försiktighet.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation analyserar löneutvecklingen noga för att kunna ge råd till arbetsgivare i deras arbete med att komma till rätta med eventuellt osakliga löneskillnader. 

Anställda i Svk 2007-2016

Diagrammet visar medellönens (månadslönens) förändring mellan 2012 och 2016 för utvalda befattningsgrupper. Medellönen är beräknad för dem som varit månadsavlönade och tjänstgörande under november månad respektive år och som är mellan 17 - 64 år. Medellönen är inte beräknad på samma individer mellan åren. Det innebär att beräkningarna påverkas av nyrektryteringar och avgångar hos arbetsgivarna.

Tabellen visar medellön (månadslön) i november resp. år för några befattningsgrupper. Kvot avser kvinnors medellön dividerad med männens medellön. Kvot under 0 betyder att männens medellön i genomsnitt överstiger kvinnornas. Kvot över 1 betyder att kvinnornas löner i genomsnitt överstiger männens. Medellönen är beräknad för de som var månadsavlönade och tjänstgörande under november månad respektive år och som är mellan 17 - 64 år. Medellönen är inte beräknad på samma individer mellan åren. det innebär att beräkningarna påverkas av nyrekryteringar och avgångar hos arbetsgivarna.