En hand trycker en vit tablett ur en medicinkarta.
Foto: Magnus Aronson

Så hanterar du risk- och missbruk

Vad är riskbruk, skadligt bruk och beroende? Vilka tecken och signaler kan finnas att uppmärksamma?

Denna utbildning tar upp det praktiska arbetet kring skadligt bruk (risk- och missbruk), hur du som arbetsgivare kan hantera och agera i frågor som uppkommer därav samt vilka krav du kan ställa på medarbetare. Utbildningen tar också upp risk- och skyddsfaktorer på arbetsplatsen samt hur du kan arbeta förebyggande.

Innehåll

 • Vad är riskbruk? 

 • Skadligt bruk och beroende

 • Omfattning, exempel alkohol, läkemedel, spel och droger

 • Kopplingen mellan psykisk ohälsa och skadligt bruk

 • Risk- och skyddsfaktorer på arbetsplatsen

 • Företagskultur och struktur

 • Policy, handlingsplaner och rutiner

 • Vad kostar skadligt bruk?       

 • Roller och ansvar - Arbetsrättsliga förutsättningar

 • Vilka krav kan du ställa på medarbetare?

 • Tecken och signaler att uppmärksamma

 • Vilka verktyg och hjälpmedel har ni?

 • Vikten av att agera tidigt

 • En fördjupning i de nödvändiga samtalet

 • Erfarenhetsutbyte om samtal kring skadligt bruk

Utbildningen förutsätter interaktivitet från kursdeltagaren. De olika avsnitten varvas med dialog i grupper.​

  

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till

 • chefer

 • arbetsledare

 • skyddsombud

 • HR-personal.

Vi ser gärna att arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare deltar tillsammans i utbildningen. 

Vad du lär dig

Du lär dig arbeta förebyggande, upptäcka signaler på risk- och missbruk och att kunna hantera och agera som arbetsgivare i frågor och situationer som kan uppkomma därav.

Du får konkreta kunskaper om verktyg, om hur du upprättar handlingsplaner och rutiner samt all nödvändig juridisk inblick i ansvar och skyldigheter för arbetsgivare. ​

Aktuella datum, mer information och anmälan hittar du i Kursportalen

Anmäl dig här
Person håller hand över en ringklocka på en hotelldisk.

Praktiska frågor utbildningar

Hitta rätt - Hotelltips - Att delta i videomöten med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.