Riskbedömning med anledning av coronaviruset

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren bedöma om det i arbetsförhållandena finns risker som kan leda till ohälsa och olycksfall. Det gäller även vid risk för smitta och just nu gällande covid -19. 

Undersök, åtgärda och dokumentera

Gå därför igenom vilka situationer och arbetsuppgifter i den verksamhet som bedrivs där det kan finnas risk att utsättas för smitta och vidta de åtgärder som går för att se till att undvika risken för smitta. Åtgärda det som går med en gång. Det som inte går att åtgärda dokumenteras i en handlingsplan. Se till att följa upp och kontrollera att åtgärderna har genomförts och fått den effekt som avsågs. Om det kvarstår risker så läggs de i handlingsplanen.  

I anpassningarna som görs för att undvika smitta kan det uppstå andra risker för ohälsa och det är viktigt att också bedöma och vidta åtgärder rörande dem.

Mall: Riskbedömning och handlingsplan

Här finns 210421 Mall för riskbedömning och handlingsplan. Det är ett öppet worddokument för dokumentation ar risker som ni bedömer finns i er verksamhet och som behövs för att göra en handlingsplan. Vill ni ha fler rader i mallen? Klicka på plustecknet och kopiera den rad som finns ovanför plustecknet, och klistra in. då följer all formatering med. 

Mallen finns även i webbhandboken Vera tillsammans med mer information om riskbedömning.

I mallen anges om risken är allvarlig eller inte och om det kan också finns särskilda kostnader som är viktiga att beakta. Observera att det är viktigt att ange vem som har ansvar för att vidta åtgärden och till när det ska vara gjort samt följas upp.  

Som ett stöd för arbetet finns en exempelmall (PDF) som innehåller några exempel på risker och åtgärder med anledning av covid -19.

Mall: 201105 Checklista vid distansarbete

En hälsosam arbetssituation vid arbete på distans kräver ett bra samarbete och en god dialog mellan chef och arbetstagare. Vid arbete på distans behövs flera sätt att undersöka arbetsmiljön än en traditionell skyddsrond. Arbetsgivarorganisationens checklista är ett förslag på verktyg för att undersöka arbetstagarens arbetsmiljö vid arbete på distans. 

Checklistan återfinns i webbhandboken Vera

Samverka med skyddsombud och medarbetare

Kom ihåg att involvera skyddsombuden och medarbetar i det löpande arbetet med att bedöma risker gällande covid-19.  

Håll dig uppdaterad

Det är viktigt att löpande följa utvecklingen gällande coronaviruset och vidta ytterligare åtgärder när det behövs. Ett sätt att hålla sig uppdaterad är att löpande följa den information som ges. 

Arbetsgivarorganisationen informerar löpande gällande arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö och begravning i takt med att läget förändras och det kommer nya frågeställningar.  

Alla har ett ansvar

Observera också att arbetsgivare, enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, i alla verksamheter (och däribland religiös verksamhet) ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.     

Att undvika smitta

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns instruktioner för att minska risken för smitta. Var också uppmärksam på att Folkhälsomyndigheten utfärdar tidsbegränsade lokala allmänna råd.

Användbara länkar

Arbetsmiljöverkets samlingssida  Har samlat information om arbetsmiljöfrågor och riskbedömning. 

Krisinformation.se  Har bl.a. samlat länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19.

Vårdguiden 1177

Nationell nivås samlingssida med anledning av corona

Folkhälsomyndigheten (inkl. rekommendationer om hantering av avliden)

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (har filmer på olika språk)

 

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.