Meny

Regler för spridning av aska över vatten

Den som ansöker om spridning av aska över vatten bör nogsamt kontrollera vilka regler som gäller i länet.

Begravningslagen öppnar för möjligheten att strö askan över land eller vatten efter tillstånd från länsstyrelsen. Respektive länsstyrelse avgör villkoren för utströende av aska inom sitt ansvarsområde. Den plats som de anhöriga vill strö askan över ska vara lämplig och askan måste hanteras på ett värdigt sätt. 

En ansökan om tillstånd kan inte prövas i förväg utan först när det finns en avliden. Ansökan om att strö aska efter en avliden kan göras via en e-tjänst hos länsstyrelsen. Här finns länk till e-tjänsten hos länsstyrelsen. 

Den som har fått tillstånd att strö aska ska inom den tid som länsstyrelsen bestämmer lämna in ett intyg till länsstyrelsen om att askan har pridit i enlighet med tillståndet.

Följande länsstyrelser handlägger ansökningar om utströende av aska: Skåne, Östergötland, Västra Götaland, Stockholm, Dalarna, Västernorrland och Västerbotten. 

MIna önskemål - till den som ordnar med min begravning

Mina önskemål - till den som ordnar med min begravning, som ifyllbar blankett. En möjlighet att berätta för efterlevande hur man tänker sig sin egen begravning. Länken leder till wn wordfil som du kan spara ner på din egen dator, fylla i och skriva ut.