Press

Här finner du aktuella inlägg, pressmeddelanden, kontaktuppgifter med mera.

media - övrigt

Den 29 december 2016 skrev Lotta Edholm och Fredrik Malm en debattartikel i Svenska dagbladet, med rubriken Begravningsavgiften vår sämst utformade skatt. 

Arbetsgivarorganisationens enhetschef Eva Årbrandt johansson replikerade den 4 januari 2017 på artikeln. Svaret, som stöds av Svenska kyrkan på nationell nivå,  har rubriken Mer demokratiskt med enhetligt system. Läs båda debattinläggen här.

Kris i trädgårdsbranschen

Här hittar du rapporten Kris i strädgårdsbranchen. 

Under 2015 bedrev arbetsgivarorganistionen ett framgångsrikt arbetemed att synliggöra den framtida hotande arbetskraftsbristen bland utbildade medarbetare på kyrkogårdsförvaltningar specifikt och inom grän näring i stort. Arbetet har bland annat gjort det lättae för vuxna att söka en yrkeshögskoleutbildning inom gröna jobb, oberoende av tidigare utbildning eller erfarenhet. Under 2018 startar hvilan utbildning och arbetsgivrorganisationen en ny utbildning för kyrkogårdsmedarbetare med erfaremnhet från förvaltning, men som saknar formell utbildning.

Läs mer om utbildningen här