ett antal avtalsböcker i en trave intill ett äpple.
Foto: Magnus Aronson

Välkommen till partsgemensamma informationsträffar om nya avtalet

Skao och arbetstagarorganisationerna bjuder in till informationsträffar om Svenska kyrkans avtal 23. Välkommen till Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Gävle eller något av de tre digitala tillfällena!

Avtalsinformation - extrainsatta digitala träffar

För att möta det stora intresset för avtalsinformation anordnar Skao flera extra digitala träffar om Svenska kyrkans avtal 23

Svenska kyrkans avtal 23 tecknades den 3 maj 2023 och innehåller ett antal förändringar, framför allt i löneavtalen. Parterna bjuder därför in arbetsgivare och fackliga företrädare till informationsmöten runtom i landet eller digitalt, för att berätta om löneprocessen i Svenska kyrkan.

Den partsgemensamma informationen om löneavtalen genomförs under förmiddagen med efterföljande lunch. Under eftermiddagen håller Skao en information om övriga avtalsändringar för arbetsgivarföreträdare.

Anmäl dig snarast - observera att sista anmälningsdag är
den 10, 13, 15 respektive 31 maj, beroende på tillfälle.

Program:

10.00-12.30 Partsgemensam information om löneavtalen 
Arbetsrättsjurist och regionala förhandlare/rådgivare från Skao, företrädare för arbetstagarorganisationerna

12.30-13.30 Lunch 
Lunch ingår vid på plats-träffarna. Vid de digitala träffarna paus för egen lunch.

13.30-15.00 Arbetsgivarinformation om Svenska kyrkans avtal 23 
Arbetsrättsjurist och regionala förhandlare/rådgivare från Skao

Datum, plats och anmälan:

Intresset för de partsgemensamma informationsträffarna är mycket stort och de två första tillfällena är redan fullbokade. Vi ser över möjligheterna att erbjuda fler tillfällen, men ta gärna chansen att delta på någon av träffarna i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Gävle om du har möjlighet. 

12 maj   Digital träff   Anmäl dig här till den 12 maj senast den 10 maj (fullbokad)

15 maj   Digital träff   Anmäl dig här till den 15 maj senast den 13 maj (fullbokad)

16 maj   Stockholm   Anmäl dig här till den 16 maj senast klockan 9:00 den 15 maj

22 maj   Gävle   Anmäl dig här till den 22 maj senast den 15 maj

23 maj   Göteborg   Anmäl dig här till den 23 maj senast den 15 maj

24 maj   Linköping   Anmäl dig här till den 24 maj senast den 15 maj

25 maj   Lund   Anmäl dig här till den 25 maj senast den 15 maj

2 juni     Digital träff    Anmäl dig här till den 2 juni senast den 31 maj (fullbokad)

Varmt välkommen!

Logotyper för Skao och arbetstagarorganisationerna

Avtalsinformation - extrainsatta digitala träffar

För att möta det stora intresset för avtalsinformation anordnar Skao flera extra digitala träffar om Svenska kyrkans avtal 23

Hitta snabbt

Svenska kyrkans avtal 23

Skao har träffat centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. Svenska kyrkans avtal 23 gäller till och med den 30 april 2025 och innebär en enklare löneprocess, fler vägar till arbete i kyrkan och ett minskat semesterberg.

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.