En person i rutig skjorta sätter på sig skyddshandskar som skyddar mot hög värme, intill en krematorieugn.
Foto: Magnus Aronson

Pannoperatörsutbildning krematorium

Pannoperatörer i krematorier måste vara certifierade från och med den 1 december 2022. Därför görs nu en särskild utbildningssatsning för krematorier som förbereder dig för certifieringen.

Enligt AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska operatörer av pannor vara certifierade från och med den 1 december 2022. Krematorier omfattas av detta krav, vilket innebär att alla som arbetar med övervakning av pannor i krematorieverksamheten bör certifieras.  

På uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kontroll-, provnings- och certifieringsorganet DEKRA Industrial tagit fram en förberedande utbildning för pannoperatörer som är anpassad för Svenska kyrkans krematorier.  

Pannoperatörsutbildning krematorium erbjuds som en särskild utbildningssatsning under 2022. Utbildningstiden är längre än de allmänna utbildningarna för pannoperatörer, alla deltagare arbetar på krematorium och arbetsgivarorganisationen har förhandlat fram ett förmånligt pris. Utbildningarna omfattar de kompetenskrav som regelverket ställer för certifiering.   

I nära anslutning till varje utbildningstillfälle finns också möjlighet att genomföra själva certifieringsprovet. Det finns även möjlighet att komplettera med ett förstärkningstillfälle innan skrivning vid behov.  

För att säkerställa att utbildningarna och certifieringarna kan genomföras på bästa sätt, måste du anmäla dig senast den 14 mars 2022 oavsett när respektive tillfälle genomförs.

Kategorier för panncertifiering ​

Certifiering för pannoperatörer är indelade i 4 kategorier, som bestäms av vilken typ av panna som används i den aktuella verksamheten. Det är viktigt att du vid anmälan till utbildning och certifiering anger rätt kategori. Om du är osäker, tala med den som är ansvarig för krematoriet i din församling eller pastorat, eller kontakta DEKRA.

En översikt över hur pannans kategori fastställs finns här

Kursinnehåll

Pannoperatörsutbildning krematorium omfattar förkunskapsfrågor samt distansutbildning 2 + 2 dagar. Utbildningen finns i två olika versioner beroende på vilken typ av panna ert krematorium använder: antingen kategori 1 och 2 eller kategori 3 och 4.

Verifiering av kunskap

Innan utbildningen startar får du uppskatta dina egna kunskaper i ämnet genom att svara på förkunskapsfrågor. Syftet är att DEKRA ska kunna verifiera deltagarnas kunskapsnivå så att läraren ska kunna anpassa utbildningsinnehållet till deltagarnas förkunskaper vid respektive utbildningstillfälle.

Grundläggande pannoperatörsutbildning, 2 dagar

Utbildningen är lärarledd och utförs i Microsoft Teams.

  • Dag 1: Introduktion, hur en panna fungerar, grundläggande teori, föreskrifter, standarder och självstudier.

  • Dag 2: Kontroll och övervakning, praktiskt handhavande, risker och självstudier.

Förberedande utbildning inför certifiering, 2 dagar

Utbildningen är lärarledd och utförs i Microsoft Teams.

  • Dag 1: Introduktion, grundläggande teori, pannor och pannanläggningar samt styr-, regler och övervakningssystem.

  • Dag 2: FLT, kontroll och övervakning av pannor, risker och handhavande samt ackumulerad energi.

E-utbildning

Vill man inte gå den lärarledda utbildningen via Teams så finns det ett e-utbildningsalternativ. För mer information kontakta DEKRA.  

Förstärkningstillfälle och certifiering

Förstärkningstillfälle, 4 timmar

Den som vill ha mer stöd att förbereda sig för certifieringen kan även anmäla sig till ett förstärkningstillfälle som genomförs digitalt. Förstärkningstillfället ska genomföras efter den ordinarie utbildningen men innan certifieringstillfället.

Certifiering, 3 timmar

Certifieringstiden är max 3 timmar och prövningen utförs i DEKRA Industrials lokaler på utvalda geografiska platser. Provet består av kryssfrågor där ett alternativ är rätt. Prövningen övervakas av DEKRA.  

Det är tillåtet att använda AFS 2017:3 som hjälpmedel på provet. Dokumentet tillhandahålls av DEKRA innan provtillfället. Inga andra hjälpmedel är tillåtna.  

Vid godkänt prov certifieras deltagaren.

Målgrupp

Alla som arbetar på krematorier. Observera att det är viktigt att välja ett utbildningstillfälle som passar den panna som används i krematoriet.

Avgift

Pannoperatörsutbildning krematorium (2 + 2 dagar) är öppen för medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation till ett nedsatt fast pris om 9 700 kr per deltagare. I priset ingår utbildningsmaterial och diplom.  

Förstärkningstillfälle (4 timmar) kostar 1 500 kr per deltagare förutsatt att det blir minst åtta deltagare vid tillfället.  

Certifiering (3 timmar) kostar 3 000 kr per deltagare förutsatt att anmälan sker i samband med anmälan till utbildningen.  

Den som behöver göra om certifieringen är välkommen att anmäla sig till DEKRAS öppna certifieringar. Där är kostnaden 4 500 kr per deltagare.  

Certifikatet ska årligen förlängas genom att arbetsgivaren skickar in en årsrapport som valideras, vilket kostar 500 kr per år och certifikatsinnehavare. Efter fem år ska ett nytt certifieringsprov genomföras.   

Datum och anmälan

Du anmäler dig direkt hos Dekra och du hittar aktuella datum och anmälan här. Observera att sista anmälningsdag till samtliga utbildnings- och certifieringstillfällen är den 14 mars 2022.         

Person håller hand över en ringklocka på en hotelldisk.

Praktiska frågor utbildningar

Hitta rätt - Hotelltips - Att delta i videomöten med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.