Meny

2014 års designtävling

Måste en gravsten vara av sten? Finns det alternativ? Konstnärer och designers över hela landet bjöds 2014 in att förnya en av de viktigaste symbolerna på våra kyrkogårdar. Prissumman var 75 000 kronor.

Ur projektplanen:

På kyrkogårdarna runt om i landet står sten vid sten. Något enstaka kors i järn eller trä här och var, men gravstenar i natursten dominerar. 

Det är av flera skäl önskvärt om framtida gravplatser kan prydas även med andra material som alternativ till natursten. 

Det är en stor utmaning att finna alternativa material, att våga förnya design, utformning och uttryck i den känsliga miljö som en kyrkogård utgör. Men vi tror att det går! 

Vi ville locka fram nya idéer från konstnärer och designers. Tävlingen välkomnade nya material och nya former, idéer som kan utveckla och förbättra bruket av något så bevarandevärt som våra kyrkogårdar. 

Läs mer om finalisterna i tävlingen

.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Vi har expertkompetens inom kyrkogårds- och begravningsverksamheten, liksom i arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation