Vice ordförande - välkommen till Ordförandeforum 6 februari kl. 17-19!

Nyhet Publicerad Ändrad

Du som är vice ordförande i kyrkoråd i församling/pastorat/stift - framöver utvidgas denna digitala medlemsaktivitet till att omfatta även er.

Programmet för 6 februari: Arbetsmiljöverkets rapport Nationell tillsyn gällande kränkningar inom trossamfund. 
Vad har Arbetsmiljöverket sett i sitt nationella projekt om organisatorisk och social arbetsmiljö med fokus på kränkande särbehandling inom trossamfund? Sara Strandberg, arbetsmiljöspecialist, sammanfattar huvuddragen, och synliggör förtroendevaldas ansvar. Vidare informerar biträdande förhandlingschef Sten Lycke om avtalsläget.   Anmäl dig redan idag, här hittar du länk!