Välkommen till höstens HR-forum 8/9 med ett smörgåsbord av aktualiteter

Nyhet Publicerad

Denna gång berör vi följande aktuella frågor:

  • EU kommissionens krav på SKR avseende arbetstidsdirektivet gällande dygnsvila och ev. konsekvenser för arbetsgivare i Svenska kyrkan
  • Avslut av säsongsanställningar
  • Det förhöjda säkerhetsläget
  • Visselblåsning  och systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Uppföljning av några frågor kopplade till avtalsrörelsen
  • Cikos administration av Kyrkans Trygghetsråds ärenden.

Anmäl dig här! senast 6/9. Välkommen!