Välkommen till 2024 års arbetsmiljökonferens 22–23 maj 

Nyhet Publicerad

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Ett skräddarsytt dygn fyllt av inspirerande föreläsningar, valbara seminarier och erfarenhetsutbyten med deltagare från hela landet.

Ta chansen och möt sakkunniga och samarbetspartners inom arbetsmiljöområdet och låt konferensen motivera er i de utmaningar som ni står inför i er ständigt föränderliga vardag.

Konferensen vänder sig till kyrkoråd, och till dig som arbetar som chef/ledare inom Svenska kyrkan, till exempel kyrkoherde, kansli-, HR- eller kyrkogårdschef. Kom gärna tillsammans med ert skyddsombud.

Ur programmet:

Gemensamt seminarium:
Psykologiskt trygghet – att skapa ett klimat med högt i tak

Forskning visar att många organisationer under senare år har blivit alltmer tysta, försiktiga och formalistiska. Många vittnar om att man straffas hårt för misstag och det skapar rädsla. Vi kan vända utvecklingen genom att lära oss vikten av psykologisk trygghet, dvs ett klimat med högt i tak, där människor kan vara olika, tycka olika och agera mer självständigt. Grunden är tillit och tolerans.

Medverkande: Louise Bringselius, forskare och docent i organisation och ledning vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har skrivit en rad böcker om tillit och trygghet och är också en välkänd debattör. År 2017–2019 var hon forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen, där hon och andra forskare lade ut vägen för ökad tillit till medarbetare och medborgare.

Även i år erbjuder konferensen valbara seminarier. Till exempel:
Om arbetsförmågans betydelse för det goda samhället

Medverkande: Peter Munck af Rosenschöld, vd vid Sveriges företagshälsor

Fler programpunkter tillkommer löpande!

Vi berättar om dem i nyhetsbrev och på vår webb när vi åter kan uppdatera den. 

Utställare från bland annat CIKO/Kyrkans trygghetsråd och IA trossamfund finns på plats. 

Kostnad:
4 500 kronor per person, exklusive moms. I priset ingår deltagande båda dagarna, två luncher, middag dag ett, samt kaffe och dokumentation.

Anmäl dig enkelt via denna länk!

OBS! Boka tidig rabatt
Boka din plats senast 1 mars till lägre pris: 3 900 kronor per person exklusive moms.

Plats:
Konferensen äger rum på Stockholm Globe Hotel.
Boka din övernattning här: Övernattning i enkelrum kostar ca 1 700 kronor per natt, exklusive moms. 

Hitta enkelt till konferensen och till hotellet!