Välkommen att använda arbetsårsplanering!

Nyhet Publicerad

Det partsgemensamma pilotprojektet om kyrkomusikers arbetstid har resulterat i en flexibel metod för hela Svenska kyrkan: arbetsårsplanering. Nu är alla arbetsplatser välkomna att använda metoden för att underlätta dialogen, tydliggöra kyrkomusikens roll och visualisera resurser.

Kyrkomusiker arbetar med allt från barnkörer till begravningar och det kan vara utmanande att planera verksamheten. Dessutom finns flera olika arbetstidsmodeller i kollektivavtalet, vilket ytterligare kan försvåra planeringen. 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har i flera år arbetat med frågan om kyrkomusikers arbetstid tillsammans med Lärarförbundet/Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR). Den gemensamt framtagna metoden arbetsårsplanering har utprövats i ett pilotprojekt som genomförts och utvärderats i två faser med flera olika testarbetsgivare.

Erfarenheterna visar att arbetsårsplanering underlättar dialogen på arbetsplatsen, bidrar till att tydliggöra kyrkomusikens roll i församlingens verksamhet och visualiserar vilka resurser som krävs för att genomföra önskade satsningar.

Nu är alla arbetsgivare välkomna att använda arbetsårsplanering som ett flexibelt sätt att hantera arbetstid och arbetsuppgifter för kyrkomusiker.

Läs mer om arbetsårsplanering här!

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera