Vad handlar konflikten om?

Nyhet Publicerad

Kommunal har varslat om stridsåtgärder i omställningsförhandlingarna. Bakgrunden är en komplex förhandling om omställningsvillkoren både i Svenska kyrkans avtal och i omställningsavtalet.

Kommunal har varslat om stridsåtgärder, en situation som Svenska kyrkan inte tidigare varit med om. Bakgrunden är en komplex förhandling om nya omställningsvillkor för Svenska kyrkan som tog avstamp i de kommande förändringarna i arbetsrätten under 2022.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation vill förändra dagens långa uppsägningstider och garantierna om bibehållen lön vid omplacering, som är mycket kostsamma och saknar motstycke på svensk arbetsmarknad. Istället vill vi teckna ett mycket generöst omställningsavtal som ger professionellt stöd för arbetstagare att komma vidare i karriären och låter arbetsgivarna dela solidariskt på omställningskostnaderna.

Svenska kyrkan har helt enkelt inte råd att både behålla dessa kostsamma omställningsvillkor och samtidigt teckna ett nytt omställningsavtal. Dessutom leder de nuvarande villkoren till olyckliga inlåsningseffekter som inte är bra för någon. Därför har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation velat diskutera en helhetslösning som ger såväl arbetsgivare som arbetstagare bättre förutsättningar att utvecklas vid en omställning.

Arbetstagarorganisationerna har inte velat diskutera förändringar av uppsägningstiderna och garantierna om bibehållen lön vid omplacering. Kommunal har nu valt att säga upp avtalet och varsla om stridsåtgärder. Därmed kommer fortsatta förhandlingar att ske med hjälp av medlare under hotet om blockad från och med den 22 april 2022 och strejk från och med den 27 april 2022.

Du kan läsa mer om målet med omställningsförhandlingarna här.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kommer inom kort att gå ut med mer information om hur du som arbetsgivare kan förbereda dig under varselperioden.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera