Uppdaterad information om 80-90-100-modellen

Nyhet Publicerad

I Vera finns nu uppdaterad information om 80-90-100-modellen – överenskommelse om avslut av anställning efter en viss tids arbetstidsförkortning. Det finns också en ny mall.

I Skao:s webbhandbok Vera finns nu en uppdaterad information om hur du som arbetsgivare kan använda den så kallade 80-90-100-modellen för att träffa överenskommelser om hur en medarbetares sista år ska se ut innan pensionen. Det finns också en ny mall för sådan överenskommelse.

Arbetsgivare har möjlighet att teckna en särskild överenskommelse med en medarbetare om arbetstidsförkortning under viss tid som sedan följs av att anställningen upphör. Ett sätt att utforma en sådan överenskommelse är 80-90-100-modellen: arbetstiden minskas till 80 %, lönen minskas till 90 % men den tjänstepensionsgrundande lönen är oförändrat 100 %.

En sådan lösning ger arbetsgivaren möjligheter att på deltid kunna behålla äldre arbetskraft och möjliggöra kompetensöverföring till nya och yngre medarbetare. Genom att överenskommelsen även innehåller det datum då anställningen ska upphöra, underlättas planeringen av den framtida bemanningen.

Läs mer om överenskommelser om avslut av anställning i webbhandboken Vera.

 

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera