Uppdaterad information från Arbetsmiljöverket om smittskydd

Nyhet Publicerad

Arbetsmiljöverket har uppdaterat sin webbsida om att förebygga risker på arbetsplatsen med anledning av de borttagna restriktionerna. De har också gått ut med en nyhet med råd om vad som gäller vid återgång till arbetsplatsen.  

Arbetsmiljöverket understryker att du som är arbetsgivare behöver undersöka och bedöma vilka arbetssituationer som kan utsätta dina anställda för risker. Covid-19 är en fortsatt risk i arbetsmiljön och är klassad som en allmänfarlig, samhällsfarlig, smittspårningspliktig och anmälningspliktig sjukdom. Det finns även andra infektionssjukdomar som kan spridas på arbetsplatser när många människor träffas igen. 

Folkhälsomyndigheten poängterar att vi bör ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som redan har gjorts under pandemin, t.ex. goda hygienrutiner. Varje arbetsgivare måste bedöma vilka förebyggande åtgärder som behövs. Om det uppstår smittspridning på arbetsplatsen kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.    

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera