Underrättelse vid uppnådd LAS-ålder

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans AB har uppdaterats så att anställning kan avslutas genom underrättelse vid uppnådd LAS-ålder (69 år)

Parterna har enats om att när det gäller en tjänsteman som uppnår LAS-åldern, kan anställningen avslutas genom att den anställde och den lokala fackliga organisationen underrättas senast en månad före det att personen uppnår LAS-åldern. Då är den anställde skyldig att frånträda anställningen den sista i månaden efter den månad då personen uppnår LAS-åldern (för närvarande 69 år).

Detta villkor gäller endast tjänstemän. Inom avtalsområdet arbetare görs en uppsägning enligt lagen om anställningsskydd.

Ändringarna gällande avslut av anställning vid LAS-ålder kan du läsa i förhandlingsprotokollet för Svenska kyrkans avtal 23. Informationen på webben, i webbhandboken Vera och i utbildningar är under uppdatering.

 

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera