Tjänstepensionsavtalet TPA 18 på intranätet och i tryck

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kom år 2017 överens med arbetstagarorganisationerna om ett nytt tjänstepensionsavtal för Svenska kyrkan, TPA 18 Svenska kyrkan, som började gälla den 1 januari 2018.

Avtalstexten har sedan tidigare funnits tillgänglig som pdf, men nu finns den att läsa på inte mindre än tre sätt:

Om ni som arbetsgivare har frågor om själva pensionsavtalet eller om Kyrkans pensionsnämnd, vänder ni er till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Medarbetarna kan i sådana frågor kontakta sin arbetstagarorganisation.  

När det gäller det praktiska handhavandet av till exempel inbetalning av pensionsavgifter, kontaktar ni som vanligt Kyrkans pensionskassa. Dit vänder sig också medarbetare som har frågor om sin pension.