Tips: gratis föreläsning om bidrag/barnpeng till förskola

Nyhet Publicerad

Vet du hur bidraget från kommunen ska beräknas? Gratis föreläsning hos Idéburen Välfärd för medlemmar i Skao.

Medlemmar i Skao är välkomna till den gratis föreläsning om bidrag/barnpeng som Idéburen Välfärd anordnar. IV:s generalsekreterare Mimmi von Troil berättar om det bidrag som barnets hemkommun enligt skollagen är skyldig att betala ut till fristående huvudmän som har godkänts av kommunen. Bidraget ska beslutas innan den 31/12 inför nästa verksamhetsår. Hon går bland annat igenom: 

  • Vad ska ingå i bidraget? 
  • Vad ska bidraget räcka till? 
  • Hur beräknar kommunen bidraget? 
  • Hur ska bidraget redovisas för fristående huvudmän?
  • Vad gäller kring föräldraavgifter och maxtaxa? 

Läs mer och anmäl dig på IV:s webbplats.

Alla som arbetar med eller ansvarar för förskola i Svenska kyrkan är också välkomna till det partsgemensamma seminariet den 17 januari:

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera