Tillfällig överenskommelse: Ingen MBL-förhandling krävs för avstängning på grund av covid-19

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har träffat en överenskommelse med arbetstagarorganisationerna om undantag från förhandlingsskyldigheten enligt MBL vid avstängning av arbetstagare som görs i syfte att förhindra spridning av covid-19 (coronavirus). Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller till och med 2020‑08‑31.

Överenskommelsen har träffats mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation å den ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund å den andra sidan.

Bakgrund

Centrala parter har träffat överenskommelsen mot bakgrund av att arbetsgivare behöver kunna fatta snabba beslut om avstängning för att förhindra smittspridning av covid-19. Att låta arbetstagare som kan vara smittad av covid-19 arbeta eller befinna sig på arbetsplatsen i avvaktan på förhandling mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen skulle öka risken för smittspridning avsevärt.

Innebörden av överenskommelsen

Enligt Svenska kyrkans Allmänna bestämmelser (AB) § 10 mom. 4, kan arbetsgivare meddela en arbetstagare förbud att arbeta för att förhindra att smitta sprids. Överenskommelsen innebär att arbetsgivare kan fatta beslut om avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av covid-19 utan föregående förhandling enligt MBL med berört fackförbund. Detta innebär att arbetsgivaren kan fatta beslut om avstängning snabbare än i normala fall.

Arbetsgivaren ska informera berörd arbetstagarorganisation om avstängningen inom fem kalenderdagar efter det att beslut har fattats. Arbetstagarorganisationen har rätt att begära överläggning inom sju dagar från det att informationen från arbetsgivaren mottogs, om de ser skäl till det. 

Observera att bestämmelsen i AB § 10 i övriga delar inte påverkas av överenskommelsen.

Följande gäller vid avstängning för att förhindra spridning av covid-19

  • Arbetsgivaren ska i samband med ett beslut om avstängning meddela arbetstagaren hur länge avstängningen ska pågå samt vad som gäller under avstängningen. 
  • Arbetsgivaren ska informera berörd arbetstagarorganisation om avstängningen inom fem kalenderdagar efter det att beslut har fattats. Arbetstagarorganisationen har rätt att begära överläggning inom sju dagar från det att informationen från arbetsgivaren mottogs, om de ser skäl till det.
  • Avstängning kan ske för högst 30 dagar i sänder och under avstängningen behåller arbetstagaren sina avlöningsförmåner. 
  • Avstängningen kan förlängas om så krävs.

Arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande

  • Arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande under en avstängning. En avstängning innebär alltså inte att arbetstagaren är ledig. 
  • Om det är möjligt ska arbetstagaren utföra arbetsuppgifter som kan skötas på distans. 
  • Arbetsgivaren kan med kort varsel avbryta en avstängning och om så sker ska arbetstagaren återgå i arbete.

Sjukdom under avstängningen

  • Om arbetstagaren blir sjuk under avstängningen ska den brytas och frånvaron hanteras som sjukledighet.​

Inga avlöningsförmåner vid smittbärarpenning

  • Arbetstagaren kan under vissa förutsättningar få smittbärarpenning från Försäkringskassan.
  • Om arbetstagaren beviljas smittbärarpenning utgår inte avlöningsförmåner från arbetsgivaren.

Överenskommelsen finns att ladda ner från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations intranätplats och från webbhandboken Vera. Inloggning i Vera ingår i medlemsavgiften för medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation publicerar löpande information till Svenska kyrkans arbetsgivare på arbetsgivarorganisationens intranätplats.  Prenumerera på arbetsgivarorganisationens nyhetsbrev, så får du informationen direkt i din e-post.