Teckna inte lokal överenskommelse om bilersättning

Nyhet Publicerad

Arbetsgivaren kan teckna enskilda överenskommelser om ersättning utöver avtalet för resa med egen bil. Det är dock inte möjligt att teckna lokala kollektivavtal om bilersättning.

Med anledning av de höga drivmedelspriserna förekommer många diskussioner om hur medarbetare som kör egen bil i tjänsten ska kompenseras. Den arbetsgivare som vill ge högre bilersättning än vad som anges i kollektivavtalet BIL14, kan göra det som en enskild överenskommelse med respektive medarbetare. Observera dock att det enligt avtalet inte är möjligt att teckna lokala överenskommelser med arbetstagarorganisationerna om sådan ersättning.

Om en arbetstagarorganisation vill teckna ett lokalt kollektivavtal om bilersättning, meddela dem att det inte är möjligt med anledning av att det centrala kollektivavtalet BIL14 inte tillåter det. Om du redan har skrivit under en lokal överenskommelse om bilersättning, meddela arbetstagarorganisationen skriftligen att överenskommelsen inte är giltig med anledning av att det inte är möjligt att träffa sådana överenskommelser enligt avtalet.

För att kompensera för höga drivmedelspriser kan arbetsgivaren göra en så kallad ensidig arbetsgivarutfästelse, på samma sätt som exempelvis friskvårdsbidrag eller månadskort för kollektivtrafik. En sådan kompensation bör vara tillfällig, är inte bindande och förhandlas inte med arbetstagarorganisationerna. 

För arbetstagare som åtagit sig att använda bilen regelbundet i tjänsten finns det i BIL 14 även en möjlighet att teckna enskilda överenskommelser om ersättning utöver avtalet, som utformas som en kombinerad fast och rörlig ersättning. Du kan läsa mer om BIL 14 i webbhandboken Vera.

Observera att ersättning som överstiger 1,85 kronor per kilometer är skattepliktig vid såväl ensidiga arbetsgivarutfästelser som enskilda överenskommelser om extra ersättningar.

Mer information om hur ersättning för egen bil i tjänsten kan hanteras i nuläget finns här.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera