Sveriges oberoende arbetsgivarorganisationer bildar OAS

Nyhet Publicerad Ändrad

Sju oberoende arbetsgivarorganisationer har ingått ett samarbetsavtal för att bli starkare tillsammans. Detta genom att organisationerna kan verka i gemensamma frågor och därigenom bli en tydligare röst på arbetsmarknaden.

Hanna Byström Bankinstitutens arbetsgivarorganisation (BAO), Hans-Göran Elo Arbetsgivaralliansen, Johan Mann Fastigo, Birgitta Ödmark Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Sanna Arnfjorden Wadström Sinf, Petter Skogar Fremia och Mikael Brännvall Svensk Scenkonst

OAS står för Oberoende arbetsgivarorganisationers samverkan, och överenskommelsen ingås mellan de sju organisationerna Arbetsgivaralliansen, Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO), Fastigo – fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fremia, Sinf, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) och Svensk Scenkonst. 

Syftet med samarbetet är att stärka medlemsnyttan för organisationernas respektive medlemmar. Tillsammans kan verksamheterna bland annat samarbeta i omvärlds- och utvecklingsfrågor, erbjuda högre kvalitet på tjänster, samt attrahera kvalificerade experter till gemensamma projekt. Organisationerna kan vid behov även samverka i påverkansarbetet kring gemensamma arbetsmarknadsfrågor.

– Genom en fördjupad samverkan kan vi oberoende arbetsgivarorganisationer företräda våra respektive medlemmar med en starkare röst och tillsammans stärka varandra som enskilda organisationer, säger organisationernas vd:ar/förbundsdirektörer i ett gemensamt uttalande.

Samtliga parter i denna överenskommelse utgör oberoende organisationer som inte lyder under någon huvudorganisation. Organisationerna är politiskt obundna och företräder sina medlemmar i arbetsgivarfrågor. Några är även branschorganisationer och jobbar med intressepolitik inom sina respektive sektorer.  

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera