Sveriges Lärare det nya fackförbundet för kyrkomusiker och för lärare i skola och förskola

Nyhet Publicerad

Sveriges Lärare övertar Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds partsroller från och med den 1 januari 2023. Nya lokala avtal behöver tecknas senast den 31 oktober 2023.

Från och med den 1 januari 2023 förändras den fackliga organiseringen för kyrkomusiker och för lärare och skolledare i skola och förskola. Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund har fattat beslut om att bilda två nya fackförbund, Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. Samtidigt upphör Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund som fackliga parter.

Alla partsroller som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har haft på central och lokal nivå i Svenska kyrkan överförs den 1 januari 2023 till Sveriges Lärare, vilket även innebär att Sveriges Lärare övertar alla anspråk i samtliga pågående lokala och centrala tvister.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar idag kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gemensamt på central nivå genom Lärarnas Samverkansråd. Från och med 1 januari upphör Lärarnas samverkansråd och dess roll övertas av Sveriges Lärare.

Teckna nya lokala kollektivavtal senast den 31 oktober 2023

För dig som arbetsgivare innebär det att nya lokala kollektivavtal behöver tecknas med Sveriges Lärare senast den 31 oktober 2023, om ni idag har avtal där Lärarnas Riksförbund eller Lärarförbundet är lokal part.

Från och med den 1 januari till och med att ett nytt avtal tecknats ersätter Sveriges Lärare per automatik Lärarnas Riksförbund och/eller Lärarförbundet som lokal part i befintliga avtal. Nytt avtal med Sveriges Lärare måste dock tecknas senast den 31 oktober 2023.

Sveriges Lärare kommer att anmäla facklig företrädare

Sveriges Lärare kommer senast den 30 juni 2023 att anmäla till alla berörda arbetsgivare vem som är facklig företrädare och vilket uppdrag denne har i den nya organisationen, i enlighet med Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.

Redan anmälda uppgifter om facklig företrädare för Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund gäller tills vidare, dock senast till den 30 juni 2023.

Pragmatisk hållning för en smidig övergång

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i samförstånd tecknat ett avtal som reglerar övergången till Sveriges Lärare och har kommit överens om att uppmana lokala parter att ha en pragmatisk hållning för att värna om arbetsro i verksamheten och en smidig hantering.

Skolledare organiseras i Sveriges Skolledare

Skolledare organiseras från den 1 januari 2023 i Sveriges Skolledare. Sveriges Skolledare blir inte part i några kollektivavtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och inga lokala avtal behöver tecknas med dem.

 

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera