Svenska kyrkans lönestatistik 2019 – nu i sökbar databas

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu är lönestatistiken för 2019 klar och har publicerats. Den innehåller i år flera nyheter:

  • Lönestatistiken publiceras på webben i en sökbar databas: Lönestatistik Svenska kyrkan. Det betyder att du själv kan söka fram information enligt de kriterier som du behöver och skriva ut tabeller för det. Lönestatistik Svenska kyrkan tillhandahålls av vår leverantör Statisticon på uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisationerna.
  • För första gången rapporteras lönerna enligt det nya befattningssystemet BKSK 19. Det betyder att befattningarna i lönestatistiken 2019 inte kan jämföras med tidigare år.
  • I statistiken ingår nu både månadsavlönade och timavlönade, förutsatt att de arbetat minst en timme under oktober månad.

Instruktioner för hur du söker i lönestatistiken finns på startsidan för Lönestatistik Svenska kyrkan.

Observera att lönestatistiken alltid ska läsas med försiktighet, eftersom Svenska kyrkans lönestatistik inte beräknas på samma individer år från år. Därför finns det ett stort antal faktorer som påverkar nivåerna, exempelvis nyrekryteringar och avgångar hos arbetsgivarna.

Många använder lönestatistiken som underlag till löneöversynen. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation rekommenderar att lönestatistiken endast i begränsad omfattning används till detta ändamål. Det finns många andra faktorer som är viktigare, såsom tjänstens krav och ansvarsnivå, individens prestation med mera. I många fall kan också statistik om löneläget på den övriga arbetsmarknaden i den aktuella regionen vara mer användbart. Du kan läsa mer om Svenska kyrkans löneprocess här. 

Observera att inga löneförhandlingar eller lönesättande samtal kan genomföras förrän ett nytt löneavtal har tecknats. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisationerna diskuterar en förlängning (prolongering) av Svenska kyrkans avtal med anledning av att industrin har förlängt sina avtal till den 31 oktober 2020. Vi återkommer med mer information så snart alla detaljer är klara.