Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation: Viktigast i avtalsrörelsen är att hålla nere kostnaderna

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har idag påbörjat utväxlingen av yrkanden inför avtalsrörelsen våren 2020. Med anledning av Svenska kyrkans krympande ekonomi, är den viktigaste frågan i Svenska kyrkans avtalsrörelse att hålla nere kostnaderna.

 

– Vi ser redan nu att församlingar behöver säga upp medarbetare på grund av ekonomin. Därför finns det inte utrymme för några kostnadsökningar utöver lönehöjning i avtalet, säger Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arbetar långsiktigt för enklare, mer enhetliga avtal som samtidigt är flexibla. I årets avtalsrörelse vill Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bland annat minska den ohälsosamma semesterskulden, vidareutveckla årsarbetstidsreglerna, ta bort lönetillägg vid förflyttning av organisatoriska skäl, ta bort reglerna om arbetskläder och modernisera de komplicerade reglerna för kyrkomusiker.

– Det handlar om regler som är mycket kostsamma och som låser fast församlingarna i lösningar som inte är anpassade till verksamheten. Vi har fått mycket tydliga signaler från Svenska kyrkans arbetsgivare att den administrativa bördan måste minska och att avtalen behöver vara okomplicerade att tillämpa och förstå, säger Cecilia Herm.

Svenska kyrkans avtal 17 gäller till och med den 31 mars 2020 och tecknades mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisationerna Svenska Kommunalarbetareförbundet, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR och Jusek (numera Akavia) med förtecknade förbund samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd.

Årets kollektivavtalsförhandlingar börjar den 3 februari och målet är att ha ett nytt avtal klart i början av april. Svenska kyrkan följer industriavtalets så kallade märke och kommer därför inte att avsluta förhandlingarna innan industriavtalets lönenivåer är klara.

Mer information om Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations mål i avtalsrörelsen 2020 finns på internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/avtal2020. Där publicerar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation löpande information om avtalsrörelsen.