Större krav på arbetsgivaren att informera vid nyanställning

Nyhet Publicerad

LAS ändras så att arbetsgivaren ska lämna mer och snabbare information om villkoren i samband med att en arbetstagare börjar arbeta. Fler arbetstagare får också rätt till information.

Riksdagen har beslutat om ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) med anledning av det så kallade arbetsvillkorsdirektivet från EU. Arbetsgivaren får ett mer omfattande ansvar för att informera nyanställda arbetstagare om villkoren för anställningen. Ändringarna träder i kraft från och med den 29 juni 2022 och innebär att arbetsgivaren ska lämna mer information, att informationen ska ges snabbare och att fler arbetstagare omfattas av informationsskyldigheten.

Mer information, snabbare

Arbetsgivaren ska exempelvis ge information om vad som gäller vid övertids- eller mertidsarbete, rätt till utbildning som arbetsgivaren tillhandahåller, längden på betald semester och om vad som gäller om anställningen avslutas av någon part.

Informationen ska också ges snabbare än tidigare. Viss information ska ges så snart som möjligt men senast inom sju kalenderdagar från att arbetstagaren har börjat arbetet. Viss annan information ska lämnas senast inom en månad.

Fler arbetstagare ska få information

Tidigare har vissa grupper av arbetstagare inte omfattats av informationsskyldigheten. Framöver ska alla arbetstagare informeras, oavsett längd på anställningen.

Även arbetstagare som annars är undantagna från reglerna i LAS ska informeras, såsom den som har företagsledande ställning eller arbetstagare med lönebidrag. Dessa omfattas nu av informationsskyldigheten. De är dock fortsatt undantagna från övriga delar av LAS.

Skriftligt svar om anställningsform/sysselsättningsgrad

Om en arbetstagare begär en annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad, behöver arbetsgivaren framöver lämna ett skriftligt motiverat svar.

Bisyssla kan hanteras som tidigare

Lagändringen innebär också en rätt att ha anställningar hos flera arbetsgivare. Utrymmet för detta regleras dock redan av bestämmelserna om bisysslor i Svenska kyrkans allmänna bestämmelser § 8. Svenska kyrkans arbetsgivare kan därför fortsätta att tillämpa den befintliga bestämmelsen på samma sätt som tidigare.

Mer information

Mer information om förändringarna i LAS finns i Vera.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kommer att återkomma med mer information om dessa och andra kommande ändringar i LAS. Formulären för anställningsavtal i Vera kommer också att uppdateras i enlighet med det nya regelverket.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera