Större informationsskyldighet enligt LAS från den 29 juni 2022

Nyhet Publicerad

Ändringar i LAS innebär att nyanställda har rätt till snabbare information om anställningsvillkoren. Arbetstagare får rätt till skriftligt svar vid begäran om annan anställningsform eller sysselsättningsgrad och rätten till bisyssla blir huvudregel.

Den 29 juni 2022 införs det så kallade arbetsvillkorsdirektivet i lagen om anställningsskydd, LAS. Det innebär att arbetsgivaren måste informera en nyanställd arbetstagare snabbare om villkoren som gäller för anställningen. De flesta uppgifter ska lämnas redan inom sju dagar. Vilka uppgifter som ska lämnas har nu specificerats och informationssskyldigheten omfattar fler arbetstagare. Arbetsgivaren måste också särskilt informera arbetstagare som ska arbeta utomlands i mer än fyra veckor.

En helt ny bestämmelse införs också om rätten till skriftligt svar vid begäran om övergång till annan anställningsform eller högre sysselsättningsgrad. Denna rätt är begränsad till arbetstagare som har varit anställda i minst sex månader. Rätten till skriftligt svar är också begränsad till ett svar per tolvmånadersperiod.

Samtidigt införs i LAS en huvudregel om arbetstagarens rätt till bisyssla. Den nya regeln påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna i Svenska kyrkans AB § 8 som reglerar arbetstagares bisyssla.

Läs mer om förändringarna i LAS med anledning av arbetsvillkorsdirektivet i Vera.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera