Skogsavtalet klart

Nyhet Publicerad

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans skogsarbetare har tecknats med GS Facket. Villkoren har anpassats så att de motsvarar Svenska kyrkans avtal 23.

Svenska kyrkans avtal 23 kompletteras av det så kallade Skogsavtalet, som reglerar villkoren för de skogsarbetare som finns anställda i vissa stift. Skogsavtalet tecknas med GS Facket och årets förhandlingar har avslutats under juni.

Skogsavtalet 23 har anpassats så att villkoren ligger i linje med de förändringar som gjorts i Svenska kyrkans avtal 23. Löneökningsutrymmet följer ”märket” som satts av den exportberoende industrin och villkoren för löneprocessen har förenklats. Löneavtalet med GS Facket innehåller liksom tidigare en individgaranti.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.