Skogsavtalet 20 klart

Nyhet Publicerad Ändrad

Förutom de kollektivavtal som ingår i Svenska kyrkans avtal, tecknar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ett kompletterande kollektivavtal med GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch för skogsarbetare i stiftens egendomsförvaltning. Skogsavtalet 20 undertecknades den 21 december 2020 och gäller från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023.

 

Överenskommelsen omfattar:

  • 400 kr generell lönehöjning för alla heltidsarbetande med månadslön från den 1 november 2020 (ingen löneförhandling)
  • lönerevision den 1 april 2021 och den 1 april 2022
  • särskild ersättning om 1 500 kr december 2020 (engångsbelopp)
  • eget löneavtal av samma typ som Svenska kyrkans avtal 20 – Kommunal, men med samma anpassningar av bestämmelserna för lönerevision och åldersgränser som tidigare.

Skogsavtalet 20 kan laddas ner som pdf från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations intranätsplats.

Eftersom Skogsavtalet 20 berör så få medarbetare, genomförs inga informationsträffar om detta avtal. Arbetsgivare som omfattas av avtalet är välkomna att kontakta de regionala förhandlarna/rådgivarna för mer information.