Skao:s nya styrelse med namn och kontaktuppgifter

Nyhet Publicerad Ändrad

På denna sida presenteras nu alla ordinarie ledamöter med hamn och kontaktuppgifter. Här hittar den intreserade även en förteckning över 2023 års styrelsemöten.