Skao byter IT-miljö och får nya e-postadresser 27 mars 

Nyhet Publicerad Ändrad

Skao byter IT-miljö och e-postadresser den 27 mars. Du kommer att få mer information om de nya e-postadresserna i samband med bytet. Tills vidare skickar du e-post som vanligt.

Skao byter IT-miljö och får nya e-postadresser den 27 mars

Måndagen den 27 mars 2023 kommer Skao att byta IT-miljö och då byts även e-postadresserna.

Du skickar e-post till Skao som vanligt tills vidare. E-post till de nuvarande adresserna kommer att vidarebefordras under en övergångsperiod.

Skao har förberett bytet av IT-miljö noga för att inga störningar i verksamheten ska behöva uppstå. Det kan dock hända att våra svarstider blir något längre under de sista dagarna i mars.

Mer information om de nya e-postadresserna skickas ut i samband med bytet. Du hittar alltid aktuella kontaktuppgifter till oss på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/kontakt. Där hittar du också dina regionala förhandlare/rådgivare och jouren för avtal och arbetsrätt.

Skao:s telefonnummer påverkas inte av förändringen.