omslag av tidningen Ducatus. två kvinnor sitter i en lekställning och barn kastar höstlöv på dem.

Senaste numret av medlemstidningen Ducatus snart i alla prenumeranters brevlådor

Nyhet Publicerad

Tranås pastorat berättar hur församlingsliv och förskoleverksamhet berikar varandra. Ny studie om vad som krävs för att på bästa sätt ta tillvara ideellas engagemang och lust att bidra. Chefsjurist Robert Svec benar ut det viktigaste kring nya LAS.

Ännu ett högaktuellt nummer av medlemstidningen Ducatus har nu gått till pressarna och når alla er prenumeranter i början av december. 

Tidningen i medlemsavgiften till arbetsgivarorganisationen och vänder sig till alla chefer och arbetsgivare i Svenska kyrkan, däribland alla er förtroendevalda.

Ta chansen att fördjupa dig i frågor som rör styrning och ledning, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Möt såväl arbetsgivare/förtroendevalda och chefer från hela landet som tillsammans med andra sakkunniga delar med sig av kunskap och erfarenheter.  Anmäl dig för personlig prenumeration!