Sedan 1 januari 2024 utgör Skao en av Ideell arenas 114 partners

Nyhet Publicerad Ändrad

- Ett strategisk och medvetet valt steg ut i det omkringliggande civilsamhället. Så förklarar Skao:s vd Birgitta Ödmark organisationens beslut att ansöka om partnerskap.

Ideell Arena är ett samarbete mellan idéburna organisationer som startades av forskare och ledare från olika ideella organisationer för snart trettio år sedan. Idag driver över hundra organisationer Ideell Arena och all verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande och ett gemensamt ansvarstagande hos partnerorganisationerna för det utvecklingsarbete som sker.

Fokus för Ideell arenas verksamhet är att utveckla ledning och styrning i den ideella sektorn. Det görs genom nyskapande ledarprogram, kreativa mötesplatser, nätverk och främjande av forskning.

- Vår förhoppning med vårt engagemang är att just detta fokus på ledarskap och styrning ska komma våra medlemmar inom Skao till gagn på olika sätt, fortsätter Birgitta Ödmark. En fantastisk möjlighet för oss att ta del av andras kompetens, stödja olika forskningsinsatser och sprida kompetensen vidare inom dessa områden.