Besked om att anställningen upphör senast en månad före anställningens sista dag till säsongsanställd som varit anställd i mer än 12 månader de senaste tre åren. Besked om ej förnyad säsongsanställning senast en månad före nya säsongens första dag till säsongsanställd som varit anställd mer än 6 månader de senaste 2 åren. I samband med beskeden ska arbetsgivaren även informera om företrädesrätt. Om anställningen avbryts i förtid eller om arbetstagaren har varit anställd i sammanlagt 12 månader under de senaste 24 månaderna ska arbetsgivaren också anmäla till Kyrkans trygghetsråd att anställningen avslutas/ej förnyas (upplysningsskyldighet)

Så lämnar du rätt besked i rätt tid till säsongsanställda – uppdaterad

Nyhet Publicerad

Säsongsanställda som har varit anställda en viss tid har rätt till besked om framtiden. Nu finns det nya mallar för besked till säsongsanställda i webbhandboken Vera.

Denna nyhet har uppdaterats för att förtydliga när anmälan till Kyrkans trygghetsråd ska göras

För arbetsuppgifter som endast kan utföras under vissa delar av året har arbetsgivaren möjlighet att använda den tidsbegränsade anställningsformen säsongsanställning. Anställningsavtalet gäller endast under den avtalade säsongen och inför nästa säsong måste ett nytt anställningsavtal tecknas. Vid säsongsanställning är det extra viktigt att uppmärksamma de besked som arbetstagaren har rätt till om anställningens upphörande och om arbete kommande säsong samt uppgift om företrädesrätt till återanställning.

Två olika besked beroende på anställningstid

Tidsbegränsat anställda, även säsongsanställda, som har varit anställda i minst tolv månader de senaste tre åren har rätt till ett besked om att anställningen upphör senast en månad innan anställningens upphörande. Detta gäller oavsett om personen kommer att få erbjudande om förnyad säsongsanställning eller inte.

Arbetstagare som har varit säsongsanställda under minst sex månader de senaste två åren, har rätt att få besked om säsongsanställningen inte kommer att förnyas senast en månad innan den nya säsongen börjar.

Det innebär att säsongsanställda som har varit anställda i minst tolv månader de senaste tre åren och som inte kommer att få erbjudande om förnyad säsongsanställning, har rätt till två besked: ett om anställningens upphörande och ett om att säsongsanställningen inte kommer att förnyas.

I samband med att besked lämnas ska arbetsgivaren informera om eventuell företrädesrätt till återanställning och hur arbetstagaren ska göra för att åberopa företrädesrätten. Samtidigt ska arbetsgivaren också varsla den lokala fackliga organisationen som arbetstagaren tillhör. Både arbetstagaren och den fackliga organisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.

När en säsongsanställning upphör ska arbetsgivaren också informera om det stöd som säsongsanställda numera kan söka från Kyrkans trygghetsråd om de uppfyller kvalifikationskraven. Arbetsgivaren ska även lämna in en anmälan till Kyrkans trygghetsråd när en säsongsanställning löper ut, om arbetstagaren sammanlagt har varit anställd minst 12 månader under de senaste 24 månaderna (upplysningsskyldighet). I vissa fall ska även en säsongsanställning som avslutas i förtid anmälas. Du kan läsa mer om anmälan till Kyrkans trygghetsråd här.

Nya mallar för besked till säsongsanställda

Du kan läsa mer om säsongsanställning i Vera. Där finns också uppdaterade mallar för besked till tidigare säsongsanställd och för besked om att tidsbegränsad anställning upphör.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera