Så hanterar du avtalsområde inför årets löneprocess

Nyhet Publicerad

För att veta hur Svenska kyrkans avtal ska tillämpas, behöver de anställda numera indelas i avtalsområden. Såhär gör du för att komma igång med årets löneprocess.

Svenska kyrkan har nu olika avtalsområden för arbetare och tjänstemän. Det får konsekvenser för hur avtalen ska tillämpas, framför allt när det gäller lön. För att komma igång med årets löneprocess, gör såhär:

  1. Läs igenom informationen om avtalsområde, inklusive den partsgemensamma vägledningen. Där finns anvisningar om hur arbetare och tjänstemän indelas.
  2. Ta fram den befattningsklassificering (BKSK) av de anställda som ni tidigare har gjort och som ni använder vid inlämningen av lönestatistik. I vägledningen finns BKSK-koder att jämföra med. Observera att det är arbetsuppgifterna som avgör vilken befattning den anställde har, inte titel eller avdelningstillhörighet.
  3. Gå igenom alla anställda och avgör om de ska klassificeras som arbetare eller tjänstemän. Observera att om arbetets innehåll har förändrats, kan det finnas anledning att se över klassificeringen. Gör i så fall detta nu, eftersom det kan påverka indelningen i arbetare/tjänstemän.
  4. Gör en lista över de anställda där indelningen är oklar och identifiera vilka arbetsuppgifterna är för respektive tjänst. Om flera personer har samma arbetsuppgifter, behöver dessa inte specificeras på individnivå. Det räcker att göra det per typ av tjänst.
  5. Kontakta de lokala organisationerna för Kommunal och Vision och be dem att avgöra hur de aktuella personerna ska indelas. Skicka med underlaget om arbetsuppgifter, så att de enkelt kan göra ställningstagandet.
  6. Kommunal och Vision ska skyndsamt återkomma om hur indelningen ska göras. Dokumentera avgörandet för framtiden.
  7. Om det uppstår problem med indelningen i avtalsområden, kontakta Skao.
  8. Skao och de centrala arbetstagarorganisationerna bistår med så kallad central konsultation vid behov.

Indelningen i avtalsområden hanteras av facken

Indelningen i arbetare och tjänstemän är något som hanteras av facken sinsemellan och som Skao inte kan påverka. Vi samverkar dock med de fackliga parterna för att säkerställa hanteringen av avtalsområdena.

Om du har frågor om avtalsområdena är du varmt välkommen att kontakta de regionala förhandlarna/rådgivarna

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera