Restriktioner tas bort men anpassningar krävs fortfarande

Nyhet Publicerad

Nyheten har uppdaterats 2021-09-21. Tidigare angavs felaktigt den 30 september som start för förändringarna på ett ställe i texten. 

Regeringen fattade den 23 september det slutgiltiga beslutet om att ta steg 4 i avvecklingen av restriktionerna. Det innebär att deltagartaken för sammankomster, föreskrifterna om smittskyddsåtgärder för serveringsställen och rådet om hemarbete tas bort från och med den 29 september.  

Samtidigt meddelade regeringen att varken vaccinpass eller deltagartak för stora evenemang kommer att införas i dagsläget. Covid-19-lagen och serveringslagen har dock förlängts till och med den 31 januari 2022 för att ha beredskap om fler smittskyddsåtgärder skulle behövas längre fram.

Regeringen understryker vikten av att vaccinera sig och att det vilar ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. Folkhälsomyndigheten uppmanar också arbetsgivare att intensifiera ansträngningarna för att personal som arbetar nära personer över 70 år och andra riskgrupper ska vara vaccinerad mot covid-19.  

Följande gäller från och med den 29 september:  

  • Allmänna krav på verksamhetsutövare att anpassa verksamheten så att den kan genomföras på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt.
  • Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.
  • Personer som inte har vaccinerat sig ska följa särskilda rekommendationer, bland annat att fortsätta hålla avstånd till andra människor och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl har rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.  

Du kan läsa mer om avvecklingen av restriktionerna på regeringens webbplats.  

Som arbetsgivare behöver du som vanligt göra löpande riskbedömningar av arbetsmiljön på arbetsplatsen. I samband med att hemarbete fasas ut och verksamheten öppnar upp, kan det exempelvis handla om att se över om det riskerar att uppstå trängsel i exempelvis personalkök eller reception, fundera över hur möten ska genomföras och undersöka om det behövs särskilda åtgärder för medarbetare som tillhör någon riskgrupp.  

Arbetsgivaren har rätt att fråga om medarbetare är vaccinerade, för att kunna planera verksamheten på ett smittsäkert sätt. Medarbetaren är dock inte skyldig att svara på frågan. I ett sådant fall bör du agera som om medarbetaren inte är vaccinerad och vid behov anpassa arbetsuppgifterna eller ställa krav på att skyddsutrustning ska användas.  

Mer information om det arbetsrättsliga läget vad gäller vaccination finns i den text som publicerades före sommaren.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera